Platnosť podujatia uplynula

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo workshop Metodika ľudových tancov Podunajska II. zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca, informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska, ich princípy a vnútornú štruktúru.

Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť doplnkové odborné vzdelávanie formou troch jednodňových workshopov a jedného víkendového sústredenia pre vedúcich folklórnych kolektívov a pedagógov ľudového tanca Nitrianskeho kraja. Na seminároch sme sa venovali metodike výučby tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež a dospelých, metodike nácviku ľudového tanca, jeho analýze a tanečným motívom, princípom a vnútornej štruktúre tanca, improvizácii v tanečných choreografiách. Vďaka novým odborným poznatkom budú mať pedagógovia možnosť efektívnejšie pracovať vo svojich folklórnych kolektívoch, zavádzať nové choreografie typické a autentické pre región Podunajska.

Garantom a lektorom projektu bol István Katona, folklorista, tanečník, choreograf, pedagóg a etnológ, v rokoch 1983 – 1987 umelecký riaditeľ a choreograf vo folklórnom súbore Mladé srdcia, dnes známe ako Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Bratislave.

 

30. 03. 2019

13. 04. 2019

11. 05. 2019

Víkendové sústredenie sa uskutočnilo 7. – 8. septembra 2019 v priestoroch Kultúrneho parku Arpáda Fesztyho v Martovciach.

 

Hlavný partner projektu

Z verejných zdrojov podporil

Značky:

Podrobnosti

7. septembra 2019 0:00
8. septembra 2019 0:00