Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre účastníkov prvého stretnutia pokračovanie workshopu Duševné zdravie a psychohygiena pedagógov, ktorý sa uskutoční 25.11.2015 o 8.00 hod. v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

Lektorkou bpla PaedDr. Terézia Strédl, PhD., vedúca Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne.

Workshop bol realizovaný formou interaktívnych cvičení a zážitkových aktivít.

Značky:

Detaily podujatia

25. novembra 2015 0:00
25. novembra 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");