Platnosť podujatia uplynula

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre účastníkov prvého stretnutia pokračovanie workshopu Duševné zdravie a psychohygiena pedagógov, ktorý sa uskutoční 25.11.2015 o 8.00 hod. v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

Lektorkou bpla PaedDr. Terézia Strédl, PhD., vedúca Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne.

Workshop bol realizovaný formou interaktívnych cvičení a zážitkových aktivít.

Značky:

Podrobnosti

25. novembra 2015 0:00
25. novembra 2015 0:00