Táto udalosť je už neaktuálna

Výzva – II. RozprávkovoBábkový tábor – II. MeseBábos tábor

Všetko, čo podporuje vývoj, prezentuje hodnotu. Formuje nás nielen povedané, ale aj nevyslovené, a nič to nestelesňuje viac ako rozprávka. Odpovedá na otázky, učí, vychováva, dušu a srdce lieči, dáva silu v zlých časoch, upokojuje, rieši problémy a v neposlednom rade vtipkuje a rozosmeje. Dramatizácia a pospevovanie,  zbásnenie rozprávok výrazne ovplyvňuje myslenie, predstavivosť a reč dieťaťa. Kráčaním po ceste postáv sa pred nimi odkrýva očarujúci svet, kde sa dobre cítia. Ponúka im istotu a bezpečie, formuje osobnosť a povzbudzuje. Najdôležitejšie je však zdôrazniť, že počuté a vyslovené preniká do každého momentu bábkovej činnosti, a tým zachováva pokladnicu nášho nádherného materinského jazyka. V tomto duchu spúšťa Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou MARIANUM v Komárne už po druhýkrát tvorivé denné aktivity pod názvom II. RozprávkovoBábkový tábor – II. MeseBábos tábor, ktoré sa uskutočnia 8.-12. augusta 2022 v priestoroch školy.

Srdečne očakávame všetky maďarsky hovoriace deti vo veku od 6 až 15 rokov, ktoré zaujíma svet bábkarstva i rozprávok a radi kreujú. Lektorka, známa bábkoherečka, osvetárka,  a dramapedagogička Gyöngyi Écsi, počas piatich dní bábkarskej tvorby v nich hravou a inšpirujúcou formou, rôznymi remeselnými, muzikoterapeutickými a dramatickými aktivitami upevní estetické cítenie a zručnosti. Slávnostným ukončením podujatia bude  spoločné rozprávkové predstavenie pod názvom Pastier králikov, ktoré predvedú detskí účastníci s vlastnoručne vyrobenými bábkami.

Počet účastníkov tábora je obmedzený. Celkovo môžeme prijať 40 detí podľa poradia zaslaných prihlášok.

II. RozprávkovoBábkový tábor – II. MeseBábos tábor realizujeme s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Mgr. Terézia Himpánová
koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

Detaily podujatia

8. augusta 2022 11:43
31. augusta 2022 11:43
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");