Táto udalosť je už neaktuálna

V systéme Záujmovej umeleckej činnosti (ZUČ) majú prehliadky a súťaže podobu určitého vyvrcholenia dlhodobého snaženia. Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj na rok 2017 pripravuje pre všetkých kreatívnych nielen Komárňanov, ale aj ostatných obyvateľov nášho okresu, súťaže spojené s výstavami a prezentáciami ich prác.

 

Výtvarníctvo

Na úseku výtvarného umenia sa už začiatkom roka bude konaťKomárňanské ART Spektrum 2017, ktoré je okresnou súťažou 54. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a pre-hliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017. Svoje výtvarné diela môžete prihlásiť do10. januára 2017. Vyvrcholenie tohto podujatia bude 3. februára 2017 v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne, kde sa stretnú všetci výtvarníci a ich priaznivci. Na tejto vernisáži vyhlásime výsledky a oceníme tých najlepších.

 

Film

Amatérsky film radi podporíme pripravovanou krajskou súťažou a prehliadkou amatérskej filmovej tvorbyCINEAMA 2017.Jej 25. ročník ponúkneme filmovým nadšencom počas Komárňanských dní a to 25. apríla 2017 v zrekonštruovanom kine Tatra. Pre všetkých talentovaných filmárov dávame do pozornosti dôležitý termín – deň uzávierky odovzdania svojich filmov – 16. apríl 2017.

 

Fotografia

Pre amatérskych fotografov pripravujeme súťažnú výstavuKomárňanské FOTO Spektrum 2017,ktorá je regionálnym kolom 46. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie AMFO 2017. Vo vestibule Mestského kultúrneho strediska v Komárne otvoríme 7. 4. 2017 výstavu toho najlepšieho z amatérskej fotografie. Pre všetkých nadšencov Canonov, Nikonov… platí, že uzávierka odovzdania fotografií je 10. marec 2017.

Detaily podujatia

1. januára 2017 0:00
31. decembra 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");