Táto udalosť je už neaktuálna

Výtvarné spektrum 2024

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje okresnú súťaž 61. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2024. Vyhlasovateľom a odborným garantom z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je Národné osvetové centrum, ktoré podujatie finančne podporilo.

Súťažiaci sa môže od 1. januára  2024 prihlásiť do základného kola súťaže vo svojej kategórii vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra.

 

Dôležité termíny

Uzávierka prihlášok: 26. január 2024

Odovzdávanie a sústredenie súťažných prác podľa kategórií v ROS KN: 17. – 29. január 2024

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 1. marec 2024, 17 00 hod. Zichyho palác Podunajského múzea v Komárne

Výstava potrvá do: 22. marec 2024

Finančne podporil

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

26. januára 2024 9:30
31. januára 2024 11:34
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");