Táto udalosť je už neaktuálna

Výtvarné spektrum naplnili hlavne mladí talentovaní autori

Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlásilo 60. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023. Jej okresná súťaž sa po dvoch covidových rokoch plnohodnotne naplnila dielami 50 amatérskych výtvarníkov z okresu Komárno, ktorí do súťaže prihlásili 111 diel.

Odborná porota v zložení Karol Felix (predseda), Tímea Szabó Csekei a Daniel Szalai (členovia) udelila 12 ocenení, 15 čestných uznaní, 1 cenu odbornej poroty a 2 ceny udelila aj riaditeľka ROS v Komárne.  Všetkých 34 ocenených diel postupuje do krajskej súťaže, ktorá sa bude konať 02.06.2023 v Topoľčanoch.

Oceneným autorom srdečne gratulujeme!

Podujatie sme 24.02.2023 v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne zorganizovali aj vďaka finančnému prispeniu Národného osvetového centra v Bratislave. Výstavu si verejnosť môže pozrieť počas otváracích hodín múzea do 16.03.2023.

Sprievodným podujatím Výtvarného spektra bola aj výstava ilustrácií, Ondreja Miška

VS 2023 - reportáž SJ

VS 2023 - reportáž MJ

Finančne podporilo

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

16. marca 2023 14:47
16. marca 2023 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");