Táto udalosť je už neaktuálna

Výtvarné spektrum 2023 – pozvánka na vernisáž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vás srdečne pozýva na vyhodnotenie okresného kola 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023. Vyhlasovateľom a odborným garantom, ktorý podujatie finančne podporil je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Podujatie sa bude konať 24.02.2023 v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne.

Rozborový seminár pre prihlásených autorov o 16:00 hod.

Slávnostná vernisáž a odovzdávanie ocenení autorom o 17:00 hod.

Výstava najlepších diel neprofesionálnych výtvarníkov okresu Komárno bude verejnosti prístupná od 24. 02. 2023 do 16. 03. 2023 počas otváracích hodín Podunajského múzea.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Sprievodným podujatím Výtvarného spektra 2023 bude výstava ilustrácií Ondreja Miška k projektu Nikdy nedokončený príbeh.

Finančne podporilo

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

24. februára 2023 7:07
28. februára 2023 7:07
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");