Táto udalosť je už neaktuálna

V dňoch 5. a 6. augusta 2020 zasadla v Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne odborná porota v zložení: predseda: prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Liptovský Mikuláš; členovia: Mgr. art. Eva Čarnoká, Košice; PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; doc. Daniel Szalai, akademický maliar, Nové Zámky; Ing. Jozef Vydrnák, Dubnica nad Váhom; hodnotila výtvarné práce, ktoré do celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020 postúpili z ôsmich krajských súťaží.

Do celoštátneho kola súťaže bolo prihlásených 349 diel od 194 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 143 diel od 101 autorov. Navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 12 cien a 23 čestných uznaní.

 

V mene organizátorov Vás pozývame 11. septembra 2020 (piatok) o 17.00  na vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie ocenení z 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020, ktoré sa bude konať v Dubnickom kaštieli v  Dubnici nad Váhom.

 

Oceneným srdečne gratulujeme!

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

11. septembra 2020 9:47
23. septembra 2020 9:47
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");