Táto udalosť je už neaktuálna

Komárňanskí výtvarníci zabodovali

Výtvarné spektrum sa po dlhšej odmlke spôsobenej pandémiou opäť postupne prebúdza. Svetlo sveta uzreli výsledky krajského kola súťaže za Nitriansky kraj. 2. júna zasadla odborná  porota v zložení prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., akad. sochár Rozália Darázsová a doc. Daniel Szalai akad. maliar. Komárňanský okres má byť na čo pyšný, veď jeho amatérska základňa výtvarníkov je početná a veľmi aktívna. Dokazuje to aj hodnotenie poroty, ktorá z celého kraja ocenila práve najviac Komárňanov. Cenu získali Norbert Korega a Máté Nagy, Čestné uznanie získali Jarmila Bathóová a Michal Takács. Okrem ocenených porota vybrala ďalších 12 diel na výstavu, ktorej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 10. júla 2020 v Cisársko-kráľovskej Jazdiarni v Nových Zámkoch.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

10. júla 2020 13:46
31. júla 2020 13:47
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");