Výtvarné spektrum 2019 – celoštátna súťaž

V dňoch 24. a 25. júla 2019 odborná porota v zložení predseda PaedDr. Elena Porubänová a PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD., Mgr. art. Eva Tkáčiková, Ing. Jozef Vydrnák a Mgr. Martin Kellenberger – členovia, hodnotila výtvarné práce, ktoré z ôsmich krajských súťaží postúpili do celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019.

Do súťaže bolo prihlásených 272 diel od 156 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 154 diel od 114 autorov. Navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 14 cien a 15 čestných uznaní. Slávnostná vernisáž 56. ročníka súťaže spojená s odovzdávaním ocenení sa uskutoční 6. septembra 2019 na Trenčianskom hrade.

V mene regionálneho osvetového strediska v Komárne srdečne blahoželáme Stanislavovi Králikovi, ktorý v kategórii E – Intermédiá získal CENU za dielo Ne-zabudnuté (svetelno-vizuálna inštalácia) a Marte Králikovej, ktorá na celoštátnej výstave bude vystavovať svoje dielo Mozaika pocitov (olej).

Všetci ste srdečne vítaní!

Ocenení a vystavujúci

 

Výtvarné spektrum 2019 – Krajská súťaž

Cisársko-kráľovská jazdiareň v Nových Zámkoch otvorila 26. apríla 2019 svoje brány výtvarnému umeniu. V jej priestoroch vystavovalo svoje diela 55 výtvarníkov zúčastnených na Krajskej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019.

Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 76 autorov so 156 dielami z celého Nitrianskeho kraja. V priestoroch Cisársko-kráľovskej historickej jazdiarne bolo napokon vystavených 80 diel od 55 autorov a do celoštátneho kola postúpilo celkom 30 výtvarných diel od  18 autorov zo všetkých okresov Nitrianskeho kraja.

Ani okres Komárno na tomto podujatí neostal bez ocenení:

 

Kategória A

Orsolya Balogh – Grafický návrh pre akvaristiku – Počítačová grafika – Cena

Kamilla Takács – Lama – Monotypia – Vystavené

Kristína Almásiová – Návrh obalového materiálu – Počítačová grafika – Vystavené

Máté Nagy – Pókhal tojás – Linoryt – Vystavené

 

Kategória B

Stanislav Králik – Ne-zabudnuté – Fixka na pauzáku – Čestné uznanie

Ondrej Miško – Arteterapia – Olejomaľba – Vystavené

Katarína Vas – Starký – Kombinovaná technika – Vystavené

Tímea Galo Lukács – Ruženka, Čarovný náhrdelník, Tisíc a jedna noc, Morské oko – Šujtáš – Vystavené

Csilla Németh –  Jeseň – Pastel – Vystavené

 

Kategória C

Marta Králiková – Osud si cestu nájde, Mozaika pocitov – Olejomaľba – Čestné uznanie

Anna Stojanovová – V krajine divov Arttex – Vystavené

Emília Esztergályosová – Posledná zastávka v objatí púšte – Akryl – Vystavené

 

Kategória D

Tibor Kiss – Belianske Tatry – Olejomaľba – Cena (preradené do C)

Jozef Birkuš – Priateľ z čierneho orecha – Drevorezba – Vystavené

Július Déži – Trpaslíci Drevorezba – Vystavené

 

FOTOGALÉRIA

 

Keď umenie lieči

Lekári dnes dokážu zachytiť prístrojmi, ako a kde náš mozog vníma farby a ako tento proces vplýva na naše prežívanie, a teda aj na naše pocity, nálady a správanie. Výtvarné umenie sprostredkúva ľuďom cez výtvarnú tvorbu, cez farby, symboly a tvary možnosť vyjadriť svoje pocity, ponúka priestor pre pochopenie seba samého. Výtvarný prejav človeka dokáže prezradiť čo ho teší, čo ho trápi a ako sa práve v tom danom okamihu cíti. Ak máte pocit, že aj vy potrebujete uvoľniť napätie a stres, ktorý sa vo vás hromadí vplyvom náročného životného štýlu, maľujte, kreslite, čarbite a tvorte! Umenie skutočne lieči.

Pre všetkých, čo maľujú pre radosť a potešenie, Národné osvetové centrum v Bratislave už po 56. krát vyhlásilo celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Jej okresné kolo, Komárňanské ART Spektrum 2019, Regionálne osvetové stredisko v Komárne slávnostne otvorilo 15.2.2019 v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.

Lásku k výtvarnému umeniu tu dokazuje 61 výtvarníkov, ktorí do tejto prestížnej súťaže prihlásili spolu 129 diel. Nás veľmi teší, že ich počet z roka na rok rastie. V kategórii najmladších, vo veku od 15 do 25 rokov, bolo prihlásených 37 autorov s 51 dielami. V tejto kategórii musíme spomenúť Mgr. Katarínu Vas, učiteľku z Cirkevnej spojenej školy MARIANUM v Komárne, ktorá nad rámec svojich povinností vedie mládež láske k umeniu. Do súťaže prihlásila niekoľko svojich zverencov, priateľov a kolegov. To isté platí aj pre Súkromnú strednú odbornú školu s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove, ktorá každoročne prispieva prácami svojich žiakov. Menovite riaditeľovi PaedDr. Zoltánovi Priskinovi a Mgr. Richardovi Aradskému. V druhej kategórii, od 25 do 60 rokov, bolo prihlásených 12 autorov s 40 dielami. V tretej kategórii, autori nad 60 rokov, sa prihlásilo 8 autorov a prispeli do súťaže 26 dielami. A do poslednej kategórie špecifikovaného výtvarného prejavu – insitné umenie, art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod. sa prihlásili 4 autori, ktorí priniesli 12 diel.

Odborná porota v zložení Rozália Darázsová akad. sochárka – predseda poroty, PhDr. Eva Dénesová a Mgr. Soňa Csontosová – členovia poroty, nemala ani tento rok ľahkú úlohu no nakoniec, po konštruktívnej diskusii, udelila 4 prvé, 4 druhé a 4 tretie miesta a 10 čestných uznaní. Jednu cenu udelila aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková.

Vo výstavnej sále Zichyho paláca bude do 13.3.2019 vystavených 89 najlepších výtvarných diel od 61 autorov. Do krajskej súťaže, ktorá sa uskutoční 25. apríla 2019 v Nových Zámkoch, postupuje 35 ocenených diel od 22 autorov.

Pozrite si aj krátku reportáž Mestskej televízie v Komárne v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

 

Fotogaléria

 

Komárňanské ART Spektrum 2019 – pozvánka na vernisáž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás srdečne pozýva na slávnostné vyhodnotenie nového ročníka súťaže Komárňanské ART Spektrum 2019, ktoré je okresným kolom 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy sa uskutoční 15. februára 2019 o 17.00 hod v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne.

Pre všetkých prihlásených výtvarníkov máme o 16.00 hod. pripravený rozborový seminár.

 

Ocenení

Vystavujúci

 

Výstava potrvá do 13. marca 2019.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Komárňanské ART Spektrum 2019 – Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre všetkých kreatívnych výtvarníkov Komárňanské ART Spektrum 2019, ktoré je okresným kolom 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.

 

 

Termíny Komárňanského ART Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác: 18. január 2019

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 15. február 2019 o 17.00 hod., Zichyho palác, Podunajské múzeum v Komárne

Výstava potrvá do: 13. marec 2019