Platnosť podujatia uplynula

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017 – celoštátna súťaž v TRENČÍNE

54. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

 

V dňoch 25. a 26. júla 2017 odborná porota v zložení: predseda: Mgr. Martin Kellenberger, Bratislava; PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD., Banská Bystrica; Mgr. art. Eva Tkáčiková, Košice; PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; akademický maliar Juraj Oravec, Trenčín hodnotila výtvarné práce, ktoré do celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017 postúpili z ôsmich krajských súťaží Výtvarné spektrum 2017.

Do súťaže bolo prihlásených 342 diel od 183 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 173 diel od 115 autorov. Navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 12 cien a 18 čestných uznaní.

 

Slávnostné vyhodntenie a vernisáž tohto vrcholného podujatia sa uskutoční v Trenčíne v dňoch 8. a 9. septembra 2017.

 

Program podujatia:

Dňa 8. septembra 2017 (piatok)

Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne

9.00 – Tvorivé dielne:

maľba – Mgr. Jozef Švikruha

textil – Mgr. Eva Kulhánková

grafika – Mgr. art. Eva Tkáčiková

 

Výstavné priestory kasárne v areáli Trenčianskeho hradu

14.00 – Prezencia účastníkov Výtvarného spektra 2017

15.00 –  Rozborový seminár k výstave

17.00 – Slávnostné otvorenie výstavy spojené s odovzdaním ocenení

 

Dňa 9. septembra 2017 (sobota)

Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne

9.00 – Pokračovanie tvorivých dielní

 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

11.00 –  Komentovaná prehliadka expozícií a výstav Galérie Miloša Alexandra Bazovského – PaedDr. Ela Porubänová

 

Na tomto prestížnom podujatí náš okres zviditeľnia:

MVDr. Ladislav KELLER, Iža, Nitriansky kraj • Ničivý požiar; pastel

Helena ZACHAROVÁ, Nesvady, Nitriansky kraj • Maľované prírodou; akryl

Angela MÉSZÁROSOVÁ, Nesvady, Nitriansky kraj • Odhalené tajomstvo kameňov; kresba ceruzou

 

Výsledková listina súťaže

 

Výtvarné spektrum 2017 – Krajská súťaž 28. 4. 2016 – Nové Zámky

V priestoroch zrekonštruovanej budovy kultúrnej pamiatky Cisársko-kráľovskej jazdiarne v Nových Zámkoch sa 28. apríla 2017, pod organizačnou taktovkou Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch, konala krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017. Odborná porota v zložení Prof. PaedDr Jaroslav Uhel ArtD, akad. sochár Rozália Darázsová, doc. akad. maliar Daniel Szalai udelila celkovo 5 cien a do celoštátnej súťaže odporučila 16 najlepších výtvarných diel.

Okres Komárno reprezentovalo 45 diel od 25 autorov s nasledujúcimi výsledkami

 

Cena

Chiara Gelységová za dielo Pokus o pohyb (počítačová grafika)

 

Postúp do celoštátnej súťaže:

Helena Zacharová – Maľované prírodou (akryl)

Ladislav Keller – Ničivý požiar (pastel)

Tibor Kiss – Na kope (Olej)

Angela Mészárosová – Odhalené tajomstvo kameňov (ceruzka)

 

Vystavovali:

Eszter Zsigrai – Moderná brošňa a prsteň (umelecký smalt)

Alžbeta Szalaiová – Rušový set, Náramok tyrkys (šitý šperk)

Andra Vas – Opustená krajina (umelecký smalt)

Anna Stojanovová – Fantázia 1, 2 (artex)

Ladislav Keller – Jesenná nálada (pastel)

Július Déži – Výr skalný, Hlucháň

 

Ocenenej, postupujúcim a vystavujúcim srdečne gratulujeme k úspechu!

 

 

Vernisáž – 3. 2. 2017

Milovníkov neprofesionálneho výtvarného umenia sme privítali v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne. Prebiehalo tu slávnostné vyhodnotenie súťažeKomárňanské ART Spektrum 2017, ktoré bolo 54. ročníkom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Jej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Podvečer 3. 2. 2017 Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo výstavu 68 najlepších diel od 41 autorov, ktorá potrvá do 24. 2. 2017. Súťaž je určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.). Napomáha rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať ich výtvarné aktivity, vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých. Neľahkej úlohy predsedu poroty si na svoje plecia zobral PhDr. Tibor Kopócs. Pomáhali mu dvaja ďalší členovia poroty PhDr. Eva Dénesová, historička umenia a PaedDr. Juraj Svitek, riaditeľ ZUŠ v Hurbanove. Aktivita amatérskych výtvarníkov v Komárňanskom okrese je pozoruhodná a kvalita ich prác z roka na rok rastie. V tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo 41 výtvarníkov a prihlásili 115 diel. Odborná porota udelila 4 prvé, 4 druhé, 4 tretie miesta a 11 čestných uznaní. Jednu cenu udelila odborná porota a aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

Novinkou je Cena diváka za výtvarné dielo, ktoré získa najviac „palcov hore“. Každý návštevník, ktorý počas trvania výstavy navštívi Zichyho palác, môže svojím hlasom vybrať z jeho pohľadu to naj dielo.

 

Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov

1. miesto /Dominika Szabóová: Výstava(Počítačová grafika – plagát)

2. miesto /Mária Szabóová: Zázraky v tme, Tajomný les(Kombinovaná)

2. miesto /Andrej Purkart: Prázdno v hlave, 40 dní v púšti, Hlava v prázdne(Fix)

3. miesto /Chiara Helységová: Pokus o pohyb, Panelová diskusia, Deň astronómie(Počítačová grafika – plagát)

3. miesto /Kinga Fekete: Sada šperkov(Umelecký smalt)

Čestné uznanie  /Bernadett Erdélyiová: Baletka( perokresba)

Čestné uznanie  /Bence Fekete: Lúka s makmi, Pred búrkou(Tempera)

Čestné uznanie /Eszter Zsigrai: Moderná brošňa a prsteň(Umelecký smalt)

Čestné uznanie /Evelyn Takácsová: Vtáčik, Fantázia(Mozaika)

 

Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov

1. miesto /Ondrej Miško: Obraz III.(Olej)

2. miesto /Alžbeta Szalaiová: Modrý páv, Ružový set, Náramok tyrkys, Náramok blue(Šperk)

Čestné uznanie /Andrea Vas: Opustená krajina(Umelecký smalt)

Čestné uznanie /Veronika Szabóová: Dáma 2, Motýľ 1(Paličkovanie – drôtikovanie)

 

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov

1. miesto /Anna Stojanovová: Fantázia 1, 2,Farby energií mesta(Arttex)

3. miesto /Marta Králiková: Výročie(Olej)

Čestné uznanie /Štefan Czingel: Nočná víla(Mozaika)

Čestné uznanie /Helena Zacharová: Maľované prírodou(Akryl)

 

Kategória D: autori vo veku nad 25 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

1. miesto /Tibor Kiss: Na kope, Veselosť, Vypi ešte trošku, Jesenné hory(Olej)

2. miesto /Jozef Birkuš: Mních(Drevorezba)

3.  miesto /Peter Beke: Modlitba na kolenách(Drevorezba)

Čestné uznanie /Mikuláš Vass: Premena(Akryl)

Čestné uznanie /Július Déži: Výr skalný, Hlucháň(Drevorezba)

Čestné uznanie /Angela Mészárosová: Odhalené tajomstvo kameňov  (Ceruzka)

 

Osobitné ceny:

Cena poroty /MVDr. Ladislav Keller: Utečenci, Volanie o pomoc, Ničivý požiar, Jesenná nálada(pastel)

Cena riaditeľky ROS /Roberta Krmášková: Face in mirror(Olej)

 

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne vám prinášame krátku reportáž zo slávnostného vyhodnotenia súťaže v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

 

Fotogaléria

Viac fotiek tu

 

Ocenení

Vystavujúci

 

_____________________________________________________________________________________________

Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje Komárňanské ART Spektrum 2017, ktoré je okresným kolom 54. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017.

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto výtvarnej postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami a prihlášku.

 

Termíny Komárňanského ART Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác: 10. január 2017

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 03. február 2017 o 17.00 hod., Zichyho palác, Podunajské múzeum v Komárne

Výstava potrvá do:24. február 2017

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Podrobnosti

8. septembra 2017 0:00
9. septembra 2017 0:00