Táto udalosť je už neaktuálna

Výtvarné spektrum 2016 – Celoštátne kolo 2.9.2016 – Trenčín

V dňoch 19. a 20. júla 2016 odborná porota v zložení: predseda – Doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Liptovský Mikuláš; členovia – doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., Nitra; Mgr. art. Eva Tkáčiková, Košice; PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; akademický sochár Igor Mosný, Trenčín hodnotila výtvarné práce, ktoré do celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2016 postúpili z ôsmich krajských súťaží. Do súťaže bolo prihlásených 372 diel od 193 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 189 diel od 120 autorov. Navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 12 cien a 13 čestných uznaní.

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 2. septembra 2016 o 17:00 vo výstavných priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu.

Okres Komárno na tomto vrcholnom podujatí reprezentovali diela Tibora Busa z Kolárova – Záhrada samurajov (tuš), Marty Králikovej z Komárna – Moje Deja vu (pastel), Angely Mészárosovej z Nesvád – Čo príroda dáva anjel kreslí, Čo oko vidí anjel kreslí I. – III. (kombinovaná technika) a Tibora Kissa, ktorý je stálicou tohto podujatia, pretože každý rok sú jeho insitné diela súčasťou výstavnej kolekcie. A nie je tomu inak ani tento rok. Každý návštevník výstavy si môže pozrieť jeho diela A bude obed, Tri generácie (olej).

Výsledky celoštátneho kola

 

 

Výtvarné spektrum 2016 – Krajské kolo 28. 4. 2016 – Nitra

Krajské osvetové stredisko v Nitre sa 28 .4. 2016 stalo centrom amatérskeho výtvarného umenia. Konala sa tu vernisáž a vyhodnotenie súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016.

53. ročník tejto súťaže zaznamenal veľký záujem zo strany autorov. Za okres Komárno z regionálneho kola postúpilo 41 ocenených diel od 24 autorov. Päťčlenná porota v zložení: predseda Karol Felix, akad. maliar, Nitra, členovia Doc. PhDr. Ariana Récka, PhD., Nitra, PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín, Daniel Szalai, akad. maliar, Nové Zámky, Marián Žilík, akad. maliar, Nitra, vybrala na výstavu z radov Komárňanov 19 autorov. Účastníci sa pred slávnostným odovzdaním ocenení a otvorením výstavy zúčastnili aj rozborového seminára, ktorý prebiehal formou konzultácií a dialógu s odbornou porotou.

Všetkým oceneným zo srdca blahoželáme a postupujúcim držíme palce, aby v celoštátnom kole obstáli čo najlepšie.

 

Výsledky krajskej súťaže Výtvarné spektrum 2016

 

A –  autori od 15 – do 25 rokov

2. miesto –Tibor Bus, Kolárovo -Záhrada samurajov, tuš – kresba;

čestné uznanie –Tamás Berza, Komárno – Šperky s moderným vzorom, umelecký smalt

 

B – autori od 25 -do 60 rokov

3. miesto – Andrej Bóka,  Komárno – Klopadlo, umelecké kováčstvo;

čestné uznanie – Melinda Záležáková, Pribeta – Pokušenie, akryl

 

C  – autori nad 60 rokov

3. miesto – Angela Mészárosová, Nesvady – Čo príroda dáva, anjel kreslí 2, Čo oko vidí, anjel kreslí 1, 2, 3;

čestné uznanie – Marta Králiková, Komárno – Moje Déja vu, pastel

 

D – autori nad 15 rokov špecifického výtvarného prejavu

2.miesto – Tibor Kiss, Komárno – A bude obed, A čo ďalej?, A ideme, A bude to minulosť, Tri generácie, olej;

3. miesto – Mikuláš Vass, Virt -Bližšie k svetu, akryl

 

Fotogaléria – autor fotografií Pavel Kuna

Workshop Sny v skle – 20. 2. 2016

Vďaka finančnej podpore Mesta Komárno sme po prvý krát pripravili pre účastníkov súťaže workshop Sny v skle. Tu si výtvarníci vyskúšali techniku maľby na sklo a porcelán. Pod ich rukami vznikali originálne dielka, ktoré budú stálou výstavou v priestoroch ROS v Komárne.

Fotogaléria

Vernisáž – 5. 2. 2016

     

Veľké množstvo milovníkov výtvarného umenia sme privítali v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne. Prebiehalo tu slávnostné vyhodnotenie súťaže Komárňanské ART Spektrum 2016, ktoré bolo 53. ročníkom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Jej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Podvečer 5. 2. 2016 Regionálne osvetové stredisko pripravilo výstavu 79 najlepších diel od 40 autorov, ktorá potrvá do 26. 2. 2016.

Súťaž je určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj  neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.). Napomáha rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať ich výtvarné aktivity, vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých.

Neľahkej úlohy predsedu poroty si na svoje plecia zobrala PhDr. Eva Dénesová, historička umenia. Pomáhali jej dvaja ďalší členovia poroty Michal Ewilone Bajči jeden z najlepších writerov uznávaný nie len na Slovensku, a akademický maliar a pedagóg UKF v Nitre Daniel Szalai.

 

Aktivita amatérskych výtvarníkov v Komárňanskom okrese je pozoruhodná a kvalita ich prác z roka na rok rastie. V tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo 40 výtvarníkov a prihlásili 119 diel.

 

Odborná  porota udelila  4 prvé,  4 druhé a 4 tretie miesta a 11 čestných uznaní, jednu cenu udelila aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

 

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne Vám prinášame reportáž z regionálneho kola postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Komárňanské ART Spektrum z 5.2.2016 v slovenskom jazyku aj v maďarskom jazyku.

 

 

FOTOGALÉRIA

 

Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov

        1. miesto / Tibor Bus: Záhrada Samurajov – Tuš

        2. miesto / Bence Fekete: Na farme I., II. – Tempera

        3. miesto / Eszter Szabó: Tanec – Vitráž

        Čestné uznanie  / Kinga Fekete: Sada šperkov, Šperkovnica s vážkou – Umelecký smalt

        Čestné uznanie  / Eszter Zsigrai: Klimt – Umelecký smalt

        Čestné uznanie / Tamás Berza: Šperky s moderným vzorom – Umelecký smalt

 

Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov

        1. miesto / Melinda Záležáková: Pokušenie – Akryl

        2. miesto / Andrej Bóka: Klopadlo – Umelecké kováčstvo

        3. miesto / Ladislav Takáč: Bez ladu a skladu – Olej

        Čestné uznanie / Ildikó Árgyusi: Portrét  – Sépia

        Čestné uznanie / Veronika Szabóová: Tri grácie  – Drôtikovanie

        Čestné uznanie / Katarína Tóthová: Kalvária pred búrkou – Olej

 

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov

1. miesto / Marta Králiková: Moje Déjà vu – Pastel

2. miesto / Anna Stojanovová: Leto – Arttex

        3. miesto / MVDr. Ladislav Keller: V lese – Pastel

        Čestné uznanie / Helena Pluhárová: Vlk, Leto v triangli, Hrozno v skle – Gravírované sklo

        Čestné uznanie / Helena Zacharová: Strom I. – Akryl

 

Kategória D: autori vo veku nad 25 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

        1. miesto a CENA POROTY / Mikuláš Vass: Bližšie k svetu – Olej

        2. miesto / Tibor Kiss: Bude obed, A čo ďalej?, A ideme, A bude to minulosť, Tri generácie – Olej

        3.  miesto / Štefan Czingel: Pastierka husí – Drevorezba

        Čestné uznanie / Attila Vitai: Vampire of live – olej

        Čestné uznanie / Peter Beke: Lečo, Zemianska Olča – Drevorezba

        Čestné uznanie / Angela Mészárosová: Čo príroda dáva anjel kreslí 2., Čo oko vidí anjel                                                                                                                                                   kreslí 1., Čo oko vidí anjel kreslí 2., Čo oko vidí anjel kreslí 3. – Ceruzka

 

Osobitné ceny:

        Cena riaditeľky ROS –  Orsolya Balogh: Modrý – Koláž

 

 

Vystavujúci

Ocenení

Vyhlásenie súťaže – 16. 12. 2015

 

     

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje Komárňanské ART Spektrum 2016, ktoré je okresným kolom 53. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016.

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami a prihlášku.

 

Termíny Komárňanského ART Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác:  11. január 2016

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 05. február 2016 o 17.00 hod., Zichyho palác, Podunajské múzeum v Komárne

Výstava potrvá do: 26. február 2016

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Detaily podujatia

2. septembra 2016 0:00
30. septembra 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");