Táto udalosť je už neaktuálna

Výtvarné spektrum 2015 – celoštátne kolo – 4.- 5. 9. 2015

 

V dňoch 28. a 29. júla 2015 odborná porota v zložení: predseda: Doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Liptovský Mikuláš; členovia: Mgr. art. Andrea Čepiššáková, Košice; PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; Mgr. art. Martina Matlovičová-Králová, Bratislava/Doľany; Daniel Szalai, akademický  maliar, Nové Zámky, hodnotila výtvarné práce, ktoré do celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2015 postúpili z ôsmich krajských súťaží Výtvarné spektrum 2015. Do súťaže bolo prihlásených 382 diel od 206 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 111 diel od 84 autorov. Navrhla udeliť hlavnú cenu, 11 cien a 12 čestných uznaní.

 

Slávnostné vyhodnotenie 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2015 sa konalo v Trenčíne 4. a 5. septembra 2015
Okres Komárno na tomto vrcholnom podujatí budú reprezentovli diela Barbory Tóthovej z Okoče, ktorá za svoje dielo „Opačný svet“ získala  Čestné uznanie a Tibor Kiss, ktorý je stálicou tohto podujatia, pretože každý rok sú jeho insitné diela súčasťou výstavnej kolekcie. A nie je tomu inak ani tento rok, a každý návštevník výstavy sa môže pokochať jeho dielami „Serenáda“ a „Mamó“. Srdečne gratulujeme!

 

 

 

Výtvarné spektrum 2015 – krajské kolo – 29. 4. 2015

Krajské osvetové stredisko v Nitre bolo po roku opäť hostiteľom neprofesionálnych výtvarníkov celého Nitrianskeho kraja. Konala sa tu vernisáž a vyhodnotenie súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2015.

52. ročník tejto súťaže, zaznamenal veľký záujem zo strany autorov. Za okres Komárno z regionálneho kola postúpilo 30 ocenených prác. Päťčlenná porota  v zložení: Karol Felix, akad. maliar, Mgr. Richard Aradský, PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová, Jaroslav Košš, akad. sochár, Marián Žilík, akad. maliar, vybrala na výstavu z radov Komárňanov 21 autorov.  Účastníci sa pred slávnostným odovzdaním ocenení a  otvorením  výstavy zúčastnili aj rozborového seminára, ktorý prebiehal  formou  konzultácií a dialógu s odbornou porotou.

 

Všetkým oceneným zo srdca blahoželáme a postupujúcim držíme palce, aby v celoštátnom kole obstáli čo najlepšie.

 

A –  autori od 15 – do 25 rokov

cena

Barbora Tóthová, Kolárovo                            Opačný svet, akryl

Viktor Tóth, Kolárovo                                   Spojenie medzi vrstvami, gravírovanie

 

B – autori od 25 -do 60 rokov

čestné uznanie

Andrej Bóka, Komárno                                 Andrejko, olej

 

C  – autori nad 60 rokov

čestné uznanie

Ladislav Keller, Iža                                       Obloha splýva so zemou I.,II.,  pastel

 

D – autori nad 15 rokov špecifického výtvarného prejavu

cena

Katarína Tóthová, Nesvady                           Spolu, olej

čestné uznanie

Tibor Kiss, Komárno                                    Ticho, Zber, Serenáda, Mamóo, Veselo, História, olej

 

zoznam ocenených – krajské kolo

zoznam vystavujúcich – krajské kolo

 

 

Výtvarné spektrum 2015 – regionálne kolo – 6.2.2015

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo 6. februára 2015 v Zichyho paláci Podunajského múzea regionálne kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2015.

 

Komunita amatérskych výtvarníkov v Komárne sa opäť rozrástla, čoho dôkazom je množstvo prihlásených diel a autorov:  156 výtvarných diel od 59 autorov.

 

Odborná porota, v zložení predseda poroty Mgr. Richard Aradský, členky poroty PhDr. Eva Dénesová a Mgr. Soňa Poláchová, udelila 4 prvé, 4 druhé a 4 tretie miesta a 10 čestných uznaní, 1 cenu udelila aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

 

Vo výstavnej sále Zichyho paláca Podunajského múzea v Komárne je vystavených 86 najlepších výtvarných diel od všetkých 59 autorov, ktoré si môžete pozrieť do 27. februára 2015. Do krajského kola, ktoré sa bude konať 29. apríla 2015 v Nitre, postupuje všetkých 30 ocenených diel od 22 autorov.

 

FOTOGALÉRIA

 

Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov

1. miesto / Barbara Tóthová: Opačný svet

2. miesto / Viktor Tóth: Spojenie medzi vrstvami

3. miesto / Barbara Czére: Vízia

Čestné uznanie  / Nikolas Czita: Výtvarníctvo

Čestné uznanie  / Erika Szabóová: Písmeno „S“

Čestné uznanie / Veronika Bognerová: Farebná savana            

Čestné uznanie / Noémi Pintérová: Zmena

 

Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov

1. miesto / Mária Ďurčovičová: Cestovanie v čase

2. miesto / Andrej Bóka: Andrejko

3. miesto / Katarína Tóthová: Spolu

Čestné uznanie / Mária Molnárová: Ježibaba

Čestné uznanie / Zdenka Kováčová: Vesmír I., II., III.

Čestné uznanie / Veronika Szabóová: Nitriansky hrad

Čestné uznanie / Andrea Vas: Turínske plátno

 

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov

1. miesto / MVDr. Ladislav Keller: Obloha splýva so zemou I., II.

2. miesto / Marta Králiková: Odpočívaj v…

3. miesto / Mgr. Júlia Šipčiaková: V rozpuku krásy

Čestné uznanie / Mária Kveta Marsalová: Úsmev ako dar

 

Kategória D: autori vo veku nad 25 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

1. miesto / Tibor Kiss: Ticho, Zber, Serenáda, Mamoó, História, Veselo

2. miesto / Jozef Birkuš: Zátišie

3.  miesto / Peter Beke: Mystický vták

Čestné uznanie / Mikuláš Vass : Zvárač

 

Cena riaditeľky Regionálneho osvetového strediska v Komárne

Helena Zacharová / Mŕtve rameno

 

Počas tejto slávnostnej atmosféry sme zažili ešte jeden mimoriadny okamih.

Na návrh Regionálneho osvetového strediska v Komárne Národné osvetové centrum v Bratislave udelilo pri príležitosti 30-ročného mnohostranného aktívneho pôsobenia v oblasti výtvarného umenia a výtvarného diania regiónu Komárno POCTU generálnej riaditeľky NOC PhDr. Eve Dénesovej, historičke umenia.

Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne prostredníctvom riaditeľky Mgr. Viery Vlčkovej pripadla česť odovzdať toto výnimčné ocenenie.

 

Záver vernisáže sme venovali jednej z najlepších portrétistiek okresu Komárno, pani Márii Ivanovej, ktorá nás 2. januára 2015 navždy opustila.

Bola každoročnou účastníčkou tejto súťaže a veľmi aktívnou výtvarníčkou. Spomienka na jej dobré srdce, usmiatu tvár a charizmu tu však ostane s nami navždy.

Stanislav Králik, študent Akadémií umení v Banskej Bystrici, natočil o tejto výnimočnej žene krátky dokumentárny film pod názvom FELEDY a tak vytvoril nostalgickú bodku za krásnym večerom.

 

Na stiahnutie:

Vystavujúci autori a diela
Ocenení autori a diela

 

Úvod – 17.12.2014

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje regionálne kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Výtvarné spektrum je najstaršou celoštátnou postupovou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Slovenskej republike. Organizuje a realizuje sa každoročne. Je určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Podporuje rozvoj  neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.). Napomáha rozvíjať záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať výtvarné aktivity, vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného hnutia v rámci celého Slovenska.

 

Termíny regionálneho kola súťaže:

Uzávierka odovzdávania prác:  9. január 2015

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy:         6. február 2015

17 00 hod. Zichyho palác

Podunajské múzeum v Komárne

Detaily podujatia

4. septembra 2015 0:00
5. septembra 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");