Táto udalosť je už neaktuálna

5. septembra 2014

Výtvarné spektrum – celoštátne kolo

 

Do 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2014  z celého Slovenska postúpilo 399 diel od 218 autorov. Odborná porota v zložení Doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD – predseda, akademický maliar Pavol Muška, Mgr. Ján Slovák, PhD., Mgr. Alexandra Tamásová, PhD., Mgr. Markéta Ježíková – členovia a Janka Masárová, tajomníčka poroty, odporučila vystaviť 215 diel od 159 autorov. Navrhla udeliť hlavnú cenu, 15 cien a 20 čestných uznaní.

Okres Komárno reprezentovali Tibor Krátky svojim dielom Public enemy a Tibor Kiss dielami Stretnutie a Návšteva.

Srdečne blahoželáme!

 

 

16. apríla 2014

Výtvarné spektrum 2014 – krajské kolo

Krajské osvetové stredisko v Nitre bolo po roku opäť hostiteľom neprofesionálnych výtvarníkov celého Nitrianskeho kraja. Konala sa tu vernisáž a vyhodnotenie  súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014.

51. ročník tejto súťaže, zaznamenal veľký záujem zo strany autorov. Za okres Komárno z regionálneho kola postúpilo 34 ocenených prác. Päťčlenná porota  v zložení: Karol Felix, akad. maliar, Klára Šmídová, akad. maliarka, PhDr. Eva Dénesová, Daniel Szalai, akad. maliar, Marián Žilík, akad. maliar, vybrala na výstavu z radov Komárňanov 24 autorov. Cenu za svoje dielo získal Tibor Kiss v kategórii D. Čestné uznanie v kategórii A porota udelila Csille Némethovej z Nesvád, v kategórii B Tiborovi Krátkemu z Komárna a Mikulášovi Vassovi z Radvane nad Dunajom. V kategórii D bolo udelené Čestné uznanie  Ladislavovi Kellerovi z Iže. Do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať  5. septembra 2014,  postúpilo z nášho okresu 5 autorov.

Účastníci sa pred slávnostným odovzdaním ocenení a  otvorením  výstavy zúčastnili aj rozborového seminára, ktorý prebiehal  formou  konzultácií a dialógu s odbornou porotou.

 

Všetkým oceneným zo srdca blahoželáme a postupujúcim držíme palce, aby v celoštátnom kole obstáli čo najlepšie.

 

7. február 2014

Výtvarné spektrum 2014 – regionálne kolo

Výstavná sieň Zichyho paláca Podunajského múzea sa 7. februára 2014 zaplnila milovníkmi výtvarného umenia. Regionálne osvetové stredisko tu otvorilo výstavu regionálneho kola 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014.

 

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 43 neprofesionálnych výtvarníkov z okresu Komárno s celkovým počtom prihlásených prác 139.

 

Porota udelila autorom celkovo 14 ocenení, 8 čestných uznaní, cenu riaditeľky ROS v Komárne, cenu poroty. Vo výstavnej sieni Zichyho  paláca Podunajského múzea v Komárne je vystavených 83 najlepších diel, ktoré si môžete pozrieť do 28.februára 2014.

 

Každému výtvarníkovi ďakujeme za účasť a oceneným blahoželáme!

 

 

 

Výtvarné spektrum

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje regionálne kolo 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Výtvarné spektrum je najstaršou celoštátnou postupovou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Slovenskej republike. Organizuje a realizuje sa každoročne. Je určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Súťaž nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj  neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.). Je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo členov združení (klubov)a spolkov amatérskych výtvarníkov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať ich výtvarné aktivity, vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného hnutia v rámci celého Slovenska.

Všetkým neprofesionálnym výtvarníkom prajeme veľa tvorivých nápadov a tešíme sa na Vaše diela.

Detaily podujatia

7. februára 2014 0:00
5. septembra 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");