Platnosť podujatia uplynula

Prvá repríza výstavy Zväzu slovenských fotografov v Komárne

Dnes žijeme dobu online  a internetu, ktorým vďačíme za to, že fotografia sa stala najpoužívanejším fenoménom dnešnej doby. Denne na sociálnych sieťach a portáloch zverejňujeme obrovské množstvá fotografií rôzneho druhu a žánru. Ale sú tu aj výnimky, kde sa fotografická tvorba prezentuje stále klasickým spôsobom v tlačenej forme. Presne takouto výnimkou je súťažná výstava Zväzu slovenských fotografov (SFZ), ktorej prvú reprízu otvoril fotoklub HELIOS Komárno v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne 19.10.2021 v Podunajskom múzeu.

V tomto roku sa konal 46. ročník súťaže ZSF. Výstava je výsledkom súperenia 102 prihlásených členov ZSF, ktorí zaslali spolu  544 fotografií. Odborná porota akceptovala 200 fotografií, ktoré prezentujú súčasnú fotografickú tvorbu. Na výstave bolo inštalovaných 40 najlepších fotografií.

Tohtoročná súťaž bola pre Komárňanský fotoklub obzvlášť  úspešná, veď fotografie Martina Kučeru boli vyhodnotené ako najlepšie a umiestnili sa na 1. mieste. Čestné uznanie získala fotografia Františka Holopa, a súťažný snímok Viktórie Bilky získal zvláštnu cenu Zväzu maďarských fotografov v kategórii Portrét.

Nakoľko sú členmi zväzu renomovaní a etablovaní fotografi, výstava pôsobí veľmi ucelene a harmonicky aj keď  nie je výsledkom jedného autora, ale celoslovenského spektra skvelých fotografov. Je veľmi pestrá a rôznorodá. Pre všetkých milovníkov fotografie je výstava prístupná vo fotogalérii Zichyho paláca Podunajského múzea do 22.11.2021.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

12. októbra 2021 10:06
31. októbra 2021 10:07