Táto udalosť je už neaktuálna

Výchovné koncerty pre malých predškolákov

Základná umelecká škola v Komárne pripravila v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne v priestoroch koncertnej sály ZUŠ výchovné koncerty pre deti predškolského veku z MŠ mesta Komárno. Na koncertoch, ktoré sa konali 13. – 15. mája 2019 pedagógovia a žiaci ZUŠ oboznámili deti slovom aj hrou, s jednotlivými hudobnými nástrojmi. Do interaktívnych koncertov sa deti zapájali spevom a mohli si hudobné nástroje obzrieť zblízka a niektoré aj vyskúšať.

Výchovné koncerty slúžia na oboznámenie sa s hudobnými nástrojmi a ich kategorizáciu do dychových, sláčikových, klávesových, strunových, bicích atď. Deti sa oboznámia s konštrukciou hudobných nástrojov. Pomocou živých ukážok jednotlivých nástrojov sa ich naučia vizuálne, ale aj sluchovo identifikovať. U detí sa tak zvyšuje hudobná gramotnosť a estetické cítenie.

Regionálne osvetové stredisko aj týmto spôsobom podporuje a prispieva ku vzniku nových hudobných a speváckych zoskupení a jednotlivcov.

 

     

Značky:

Detaily podujatia

13. mája 2019 0:00
15. mája 2019 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");