Platnosť podujatia uplynula

VIII. Kde bolo, tam bolo…

Rozprávkový festival Kde bolo, tam bolo… tradičnú okresnú postupovú súťaž v prednese a ilustrácii rozprávok pre všetky materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským v okrese Komárno usporiada Regionálne osvetové stredisko v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou MARIANUM v Komárne po ôsmykrát. Tohtoročnou témou budú Rozprávky o zvieratkách. Do súťaže sa je možné zapojiť vyplnením prihlášky na:

1. Prednes rozprávky v maďarskom jazyku (základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

2. Výtvarná súťaž (materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

Rozprávkový festival sa uskutoční 6. novembra 2023, o 08:30 v priestoroch Cirkevnej spojenej školy MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno, v ktorých vystavíme aj najlepšie výtvarné práce. Účastníci umiestnení na 1., 2. a 3. mieste v  každej kategórii postupujú do krajského kola súťaže, ktorá sa uskutoční 24. novembra 2023 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.

Uzávierka prihlášok a termín doručenia prác: 25. októbra 2023.

Mgr. Terézia Himpánová
koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

Podrobnosti

1. novembra 2023 12:00
6. novembra 2023 23:30