Táto udalosť je už neaktuálna

Vidiečanova Habovka 2024 – vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 2024. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Vidiečanova Habovka 2024 – regionálne kolo postupovej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí sa bude konať 27. marca 2024 v Dome kultúry Hurbanovo.

Súťažiaci sa vo svojej kategórii do základného kola súťaže prihlási vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra.

Uzávierka prihlasovania je 13. marca 2024

 

I. kategória: Ľudové hudby

Počet členov ľudovej hudby: 3 – 8 (výnimkou sú hudobné zoskupenia vychádzajúce z regionálnej či lokálnej hudobnej tradície, napríklad „gajdošská dvojka“ – gajdy a husle).

Nástrojové zloženie musí zodpovedať hudobnej tradícii regiónu, z ktorého pochádza hudobný materiál, a musí obsahovať hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej ansámblovej hudbe plnia melodickú, resp. harmonicko-rytmickú funkciu, ako napríklad husle, kontra, kontrabas. Alternatívou husľovej alebo violovej kontry môže byť akordeón. Takéto nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie hudobné nástroje rešpektujúce hudobné tradície regiónu. Akceptované sú aj iné typy tradičných regionálnych hudobných zoskupení, ako napríklad citarové hudby, gajdošské muziky, nástrojové zoskupenia s heligónkou (zobcová a priečna flauta nepatria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska).

II. kategória: Spevácke skupiny

Počet členov speváckej skupiny: 3 – 12.

Hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu (hudobný nástroj z tradičného hudobného inštrumentára) alebo ľudovej hudby.

III. kategória: Sólisti speváci, spevácke duá

Hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu (hudobný nástroj z tradičného hudobného inštrumentára) alebo ľudovej hudby.

IV. kategória: Sólisti inštrumentalisti

Hudobný sprievod inštrumentalistu nie je povolený.

Hudobný nástroj musí patriť do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska a primárne spĺňať melodickú funkciu (pastierske píšťaly, gajdy, gajdica, ústna harmonika, heligónka atď.). Inštrumentalista môže spievať, pri hodnotení sa však prihliada najmä na inštrumentálny prejav. V rámci jedného súťažného čísla môže inštrumentalista hrať iba na jednom hudobnom nástroji.

 

Podmienky pre súťažiacich

•        Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky kolektívy a sólisti, ktorí vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na  území Slovenskej republiky a z tohto územia čerpajú hudobný folklórny materiál.

•        Do regionálneho kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia. Ak sa v mieste bydliska/pôsobenia neuskutoční regionálne kolo, prihlásia sa do regionálneho kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori.

•        Účinkujúci prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým súťažným vystúpením, ktoré uvedie v základnom stupni súťaže (medzi stupňami súťaže môže kolektív v súťažnom vystúpení robiť úpravy na základe odporúčaní odbornej poroty).

•        Trvanie súťažného čísla musí byť v rozsahu 3 – 5 minút.

•        V čase prihlásenia súťažiacich do súťaže musí mať súťažiaci maximálny vek 16 rokov.

•        Hra z nôt nie je povolená.

•        Odporúča sa interpretovať hudobný materiál regiónu, z ktorého pochádza interpret/interpreti.

Finančne podporil

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

13. marca 2024 11:06
19. marca 2024 11:06
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");