Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne sa 9. decembra 2018 spolupodieľalo v rámci spolupráce s kultúrnymi organizáciami v zahraničí na Vianočnom koncerte – Weinachten Konzert s medzinárodnou účasťou, ktorý organizovalo Viedenské kultúrne združenie Europa – Club. Koncert sa konal vo Viedenskom kostole – Reformierte Kirche na Dorotheergasse. Na koncerte vystúpil Miešaný spevácky zbor Concordia z Komárna, ktorý často vystupuje doma aj v zahraničí. Spevácky zbor má v repertoári prevažne chrámovú pieseň. Dirigentom zboru je István Stubendek. Cieľom Vianočného koncertu bolo prehĺbenie družobných vzťahov, upevňovanie kontaktov, hľadanie inšpirácie a prezentácia domáceho umenia aj za hranicami. Vďaka spolupráci s kultúrnymi organizáciami v zahraničí sa zvyšuje úroveň integrácie prihraničného územia medzi krajinami.

Detaily podujatia

9. decembra 2018 0:00
9. decembra 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");