Táto udalosť je už neaktuálna

Výtvarné dielka detí z okresu Komárno zaujali na

XII. ročníku medzinárodnej výtvrnej súťaži

VIANOČNÁ POHĽADNICA

 

Okres Komárno získal 6 cien:

B. Základné školy

B1. KATEGÓRIA (6-10 rokov) – Maľba, kresba, grafika a počítačová grafika:

3. miesto – Sandra Sochová, (10r.) – ZŠ Rozmarínová, Komárno

B2. KATEGÓRIA (11-15 rokov) – Maľba, kresba, grafika a počítačová grafika:

    Cena za kolekciu:

ZŠ Rozmarínová, Komárno

 

C. Základné umelecké školy

C2. KATEGÓRIA (11-15 rokov) – Maľba

1. miesto –  Laura Laczová (14r.) – ZUŠ Hurbanovo

 

E. špeciálne školy

Maľba, kresba, grafika a počítačová grafika:

1.  miesto – Rosália Hudečková – Spojená škola Okoč

1.  miesto – Jennifer Zsoldosová (17r.) – Spojená škola Okoč

Čestné uznanie:

Jozefína Brandlová (14r.) – ŠZŠ Lesná, Kolárovo

 

 

Tlačová správa Oravského osvetového strediska v Dolnom Kubíne

 

Vyhodnotenie XII. medzinárodnej výtvarnej súťaže

Vianočná pohľadnica

 

Do XII. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica poslalo svoje práce viac ako 5000 detí z 315 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Detskí autori vo svojich výtvarných prácach prezentovali svoje zručnosti a vnímanie vianočnej tematiky. Okrem tradičných vianočných námetov, ako je sv. rodina a betlehem, boli zastúpené aj práce so zimnými hrami v prírode pri stavaní snehuliaka či vianočné prírodné motívy. Nechýbali ani práce zachytávajúce zvyky a tradície sviatočného obdobia. Porota ocenila svojskú detskú interpretáciu, kreatívne riešenia a experimenty s materiálom. Porota a organizátori ďakujú všetkým deťom i ich pedagógom za zaslané práce do súťaže, v ktorých nám poodhalili svoje vnímanie a očakávania sviatočného obdobia.

 

Porota pracovala v zložení: Mgr. art. Miroslav Knap, Mgr. Daniel Marček, Maria Posluszna (PL), BcA. Peter Kováč, PhDr. Miroslav Žabenský

 

Kolekcia víťazných prác bude sprístupnená 14. decembra 2015 v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, kde sa o 14.00 hodine uskutoční aj vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže spojené s odovzdaním cien.

Na vyhlásenie výsledkov pozývame najmä ocenené deti. Tu im budú odovzdané vecné ceny a diplomy.

Výstava zostavená z víťazných prác potrvá do 20. januára 2016. Ďalšie  kolekcie budú nainštalované nasledovne:

3. 12. 2015 – 4. 1. 2016 – Foyer Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave

7. 12. 2013 – 15. 1. 2016 – Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

8. 12. 2013 – 15. 1. 2016 – Dom Kultúry Papernik Zywiec v Poľsku

Detaily podujatia

14. decembra 2015 0:00
20. januára 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");