Táto udalosť je už neaktuálna

VFFV 2023

Regionálne osvetové stredisko v Komárne srdečne pozýva na 5-dňový umelecký workshop zameraný na vzdelávanie amatérskych umelcov odborníkmi, ich inšpiráciu do budúcej tvorby v oblasti výtvarného umenia, fotografie a filmu na území Nitrianskeho kraja pod názvom VFFV 2023 (Vzdelávame fotografov, filmárov, výtvarníkov), ktorý sa koná v rámci projektu KREATIV 2023.

Termín: 03. 07. 2023 – 07. 07. 2023

Miesto: Vintop Karko, Pivničný rad, Búč (okres Komárno)

 

Lektori:

Výtvarné umenie:

Marian Lacko  (výtvarné umenie)  – výtvarník, grafik, ilustrátor, riaditeľ Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote aj vedúci učiteľ výtvarného a literárno-dramatického odboru. Je autorom projektu umeleckých workshopov LETAVY, ktoré viac ako 30 rokov pripravuje a organizuje. Vytvoril ATRIUM ART, festival divadla a hudby, ktorý sa realizuje na nádvorí Reduty „Čierny orol“ na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.

Workshop

Grafika pre všetkých aj pre negrafikov…

– Kreslenie v tme – Maľovanie vo svetle

– Maľovanie v tme – kreslenie v tme/svetle

– Monotypia z prírodnín – otlačky všetkého čo nájdem

– Monotypia z igelitu a textilu

– Monotypia z otlačkov látok

 

Richard Aradský (priestorová tvorba) – venuje sa sochárskej a objektovej tvorbe (voľná výtvarná tvorba, sochárska tvorba, sympóziá, urbanistické riešenia), tiež priemyselnému dizajnu (navrhovanie a realizácia kamenných úžitkových prvkov, interiérových, exteriérových doplnkov, dlhoročná spolupráca s kamenárskymi firmami). Svoje zručnosti odovzdával aj mládeži ako pedagóg (SUŠ L. Bielika Levice – propagačné výtvarníctvo), aktuálne pôsobenie SŠUP Kolárovo. Propagačné výtvarníctvo učí v ZUŠ Dunajská Streda.

Workshop

– Výtvarný prúd Umenie v prírode (Nature art) – prednáška

– Workshop zameraný predovšetkým na prácu v prírode, vytváranie objektov, sôch, štruktúr, rastrov z prírodných materiálov, autenticky nájdených v pracovnom teréne

– Fotografovanie a prezentácia vytvorených prác

– Možnosť kombinovať individuálnu tvorbu účastníkov s workshopom

 

Fotografia:

Gabriel Kosmály (umelecká fotografia) – výtvarník, fotograf a pedagóg na ŠUP L. Bielika v Le-viciach. Venuje sa vlastnej tvorbe, lektorskej a porotcovskej práci aj v medzinárodnom meradle. Je spoluorganizátorom fotografického festivalu Dni fotografie v Leviciach. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je riadnym členom MFSZ v Maďarsku. Samostatne vystavoval okrem Slovenska v Maďarsku, Nemecku, Čechách, Belgicku, Anglicku,  Poľsku a Číne. Žije a pracuje v Leviciach.

Workshop

– Minútové sochy, vizualizácia nainscenovanej postavy, alebo portrétu.

– Chvála symetrie – vizuálne etudy, vychádzajúce z krehkej rovnováhy obrazu.

– Portrét inak. Fotografovanie zábleskovým systémom v exteriéri

– Inscenovaný príbeh. Obrazový fotografický scenár.

– Dotvorenie a finalizácia rozrobených tém, tlač výstupov /hotových prác/ pre záverečnú výstavu

 

Film:

Stanislav Králik (film) – dokumentarista, spolupracovník RTVS, Českej televízie a Mestskej televízie v Komárne. V roku 2015 sa stal laureátom prestížneho ocenenia študentskej osobnosti akademického roka 2013/2014 v kategórii umenie pre jeho výnimočnú prácu v žánri dokumentárny film. Momentálne pôsobí ako doktorand na Katedre filmovej dokumentárnej tvorby, Fakulty dramatických umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Workshop

– Ako začať – príprava na natáčanie (prednáška s workshopom)

– Tvorba dokumentárnej reportáže (prednáška s workshopom)

– Hraný film (prednáška s workshopom)

– Strih (prednáška s workshopom)

 

Odborný dohľad:

Tímea Szabó Csekei – historička umenia, Komárno. Štúdium ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti, odbor dejiny umenia.

Z verejných zdrojov podporil

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

3. júla 2023 0:00
24. júla 2023 10:41
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");