Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre – pobočka Komárno pripravilo pri príležitosti 70. výročia II. svetovej vojny vedomostný kvíz – Komárno a II. svetová vojna, ktorý sa uskutočnil 9.10.2015 o 8.00 hod. v priestoroch Štátneho archívu v Nitre – pobočka Komárno, Hradná 2 v Komárne.

Kvíz bol určený žiakom 9. ročníka ZŠ a študentom 1. ročníka SŠ mesta Komárno.

Súťažné otázky boli zložené z učiva dejepisu 9. ročníka základných škôl a príspevkov, ktoré odzneli na odbornom sympóziu venovanom II. svetovej vojne „Čas lieči, ale jazvy ostávajú“, ktoré sa uskutočnilo 6.10.2015 v Podunajskom múzeu v Komárne.

Počas vyhodnocovania odpovedí sa žiaci zúčastnili prehliadky priestorov archívu.

Výsledky:

1. miesto – Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Komárno

2. miesto – Základná škola, Rozmarínová 1, Komárno

3. miesto – Základná škola, Pohraničná 9, Komárno

3. miesto – Základná škola J. A. Komenského, Komenského 3, Komárno

4. miesto – Stredná priemyselná škola, Petőfiho 2, Komárno

Značky:

Detaily podujatia

9. októbra 2015 0:00
9. októbra 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");