Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo okresný výber 51. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézií a próze žien Vansovej Lomnička, ktorý sa konal 9. februára 2018 o 8.00 hod. v priestoroch ROS.

Na krajskú súťaž, ktorá sa bude konať 2. marca 2018 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre bude reprezentovať okres Komárno pani Zlata Uríčková.

Značky:

Detaily podujatia

2. marca 2018 0:00
2. marca 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");