Táto udalosť je už neaktuálna

Na návrh poroty okresného výberového kola 49. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézií a próze žien Vansovej Lomnička postúpili Nikoleta Vargová a Dominika Uňatinská na krajskú súťaž, ktorá sa uskutočnila v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre dňa 8. 3. 2016. Recitátorkám, ktoré  reprezentovali okres Komárno, odborná porota udelila ocenenia:

Dominika Uňatinská – 2. miesto

Nikoleta Vargová – 2. miesto

     

Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme!

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo okresné kolo 49. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézii a próze žien Vansovej Lomnička, ktorá sa konala 19. februára 2016 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne. Do krajského kola, ktoré sa bude konať 8. marca 2016 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, postúpili recitátorky:

Dominika Uňatinská a Nikoleta Vargová

Značky:

Detaily podujatia

8. marca 2016 0:00
8. marca 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");