Táto udalosť je už neaktuálna

Vytvorením tradície sa už V. Rozprávkový festival Kde bolo, tam bolo… usporiada, ako postupová súťaž v prednese a v ilustrácii rozprávok pre všetky materské školy, základné školy, špeciálne základné školy a 8-ročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským v okrese Komárno. Tohtoročnou témou budú Rozprávky o vílach. Prihlášky je možné postúpiť na:

  1. Prednes rozprávky v maďarskom jazyku (základné školy, špeciálne základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)
  2. Výtvarná súťaž (materské školy, základné školy, špeciálne základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

Prihlásené deti a žiaci si môžu zasúťažiť na okresnom kole 22. októbra 2020, o 08:30 na Cirkevnej spojenej škole MARIANUM, ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno, kde vystavíme najlepšie výtvarné práce. V každej kategórii 1., 2. a 3. miesto postupuje do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 12. novembra 2020 na Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Uzávierka prihlášok a termín doručenia prác: 14. októbra 2020.

Mgr. Terézia Himpánová
koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

Detaily podujatia

14. októbra 2020 7:00
22. októbra 2020 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");