Táto udalosť je už neaktuálna

Cestu k sebe sme si po roku našli

Regionálne osvetové stredisko v Komárne po ročnej prestávke spôsobenej obmedzeniami pripravilo 5. ročník podujatia Týždeň kultúry – Na ceste s nami…, ktorý sa konal 8. – 12. 11. 2021.

V spolupráci so Združením na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v Komárne a vďaka finančnému prispeniu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sme pripravili kreatívny týždeň, počas ktorého sa venovali maľbe na plátno s lektorkou Martou Králikovou, ktorá je pravidelnou účastníčkou a viacnásobnou víťazkou súťaže Výtvarné spektrum. Zaujímavosťou bola technika abstraktnej maľby pri ktorej klienti združenia využívali nezvyčajnú pomôcku – otočný podnos na zdobenie torty.

Keramická tvorivá dielňa s Pavlom Sedliakom, ktorý vyštudoval hrnčiarske remeslo na strednej škole v Modre, prebiehala v utorok. Tvorba na hrnčiarskom kruhu je manuálne a motoricky náročnejšia, avšak pod odborným, ale aj láskavým dohľadom lektora vznikli pod rukami klientov takmer dokonalé diela.

Pri maľbe na hodváb po prvýkrát využili techniku naťahovania hodvábu na rám. To im umožnilo maľovať zaujímavé šatky s konkrétnymi vzormi a obrazcami.

Stanislav Králik, dokumentarista a medzi mládežou združenia veľmi obľúbený lektor, natáčal krátky dokument Ako to vidíme my. Rola herca môže byť pre znevýhodnených ľudí nekomfortná, ale aj s touto výzvou sa popasovali a koncom novembra sme uviedli jeho premiéru.

Záverečná výstava bola predstavená verejnosti 12. 11. 2021 vo výkladoch bývalej predajne obuvi Soňa, ktoré nám zapožičal Štátny archív Nitra pobočka Komárno. Tu si každý návštevník mesta mohol bez obmedzení pozrieť výtvory klientov, ktoré počas podujatia vznikli. Pri tejto príležitosti odovzdala riaditeľka ROS v Komárne Viera Vlčková Ďakovný list riaditeľke ZPMP Ivete Szegiovej za aktívnu spoluprácu pri realizovaní projektov 5. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… a Kreatívne bez bariér VII.

Pozvánka na výstavu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vás srdečne pozýva na výstavu dvoch výnimočných projektov Kreatívne bez bariér VII. a 5. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… Oba projekty vznikli  v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne.

Akékoľvek umenie má v sebe silu stierať rozdiely medzi ľuďmi a poskytuje možnosť získať na veci nový pohľad. Je oblasťou, v ktorej môžu vyniknúť aj ľudia, ktorí často prežívajú nekomfortné situácie. Pomocou umeleckých tvorivých dielní, využívania výtvarníckych techník spájame verejnosť s klientmi Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym a zdravotným postihnutím, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu, čo preukázali svojím talentom.

Tvorbu našich spoločných aktivít si budete môcť pozrieť do konca novembra na nezvyčajnom mieste, vo výkladoch bývalej predajne obuvi SOŇA na Palatínovej ulici, ktoré nám poskytol Štátny archív Nitra pobočka Komárno.

Slávnostné otvorenie sa bude konať v režime OTP 12.11.2021 o 16:00 aj s exteriérovou výstavou diel pod holým nebom pred výkladmi predajne.

Príďte sa pozrieť a podporiť mladých tvorivých klientov združenia.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripraví počas novembra 2021 už 5. ročník podujatia Týždeň kultúry – Na ceste s nami…

Akékoľvek umenie má v sebe silu stierať rozdiely medzi ľuďmi a poskytuje možnosť získať na veci nový pohľad. Je oblasťou, v ktorej môžu vyniknúť aj ľudia, ktorí bežne čelia podceňovaniu, o ktorých mnohí tvrdia, že veľa nedokážu. Týmto projektom chceme dokázať že pravda je úplne na opačnej strane. Pomocou umeleckých tvorivých dielní, využívania výtvarníckych techník chceme spojiť verejnosť s klientmi združenia na pomoc ľuďom s mentálnym a zdravotným postihnutím, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu. Ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať, napredovať a tvoriť niečo nové. Chceme súčasne podporiť myšlienku inklúzie mentálne a zdravotne postihnutých ľudí medzi verejnosť spoločnými aktivitami a výmenou poznatkov.

Za štyri ročníky týždňa kultúry môžeme na klientoch pozorovať vyššie sebavedomie, tiež pozorujeme ich väčší záujem o zapájanie sa do aktivít projektu. Každým rokom sa snažíme posúvať latku náročnosti vyššie a tým klientov staviame pred nové výzvy a pomáhame im ich spoločne zdolávať a viesť k úspešnému koncu.

V spolupráci so Združením na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Komárne a dobrovoľníkmi pripravíme v novembri kreatívny týždeň, realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, počas ktorého sa budeme venovať spracovaniu dokumentu, keramickým dielňam, výtvarnému umeniu a maľbe na hodváb. Záverom podujatia bude výstava vytvorených diel projektu.

Podujatie bude prebiehať v ZPMP v Komárne od 08.11.2021 do 12.11.2021.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

10. decembra 2021 9:00
31. decembra 2021 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");