Táto udalosť je už neaktuálna

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie jubilejnej autorskej výstavy pri príležitosti 60. narodenín výtvarného fotografa

TEODORA NAGYA, MZSF

 

11.9.2015, 17.00

Výstavná sála Podunajského múzea v Zichyho paláci, Nám. gen. Klapku č. 9 v Komárne
Výstavu otvoria: János Eifert (výtvarný fotograf – Budapešť HU)
                        PhDr. Ida Gaálová, historik umenia
Účinkujúci: Balázs Radványi – gitara a spev (Budapešť HU)
                 Imre Boráros – herec

Výstava potrvá do 23.10.2015

Značky:

Detaily podujatia

11. septembra 2015 0:00
23. októbra 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");