Táto udalosť je už neaktuálna

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne aj v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom pripravila počas Komárňanských dní veľký Mládežnícky festival za podpory SPP v rámci víťazného projektu

 

EURÓPSKE NÁDVORIE, SYMBOL  NAŠEJ FILOZOFIE

 

Spoločne pre ľudí, spoločne pre Komárno s podtitulom Komárno cez fotoobjektív bola v rámci festivalu fotosúťaž určená pre študentov stredných škôl. Posudzovanie zúčastnených prác hodnotiacou komisiou sa na SOŠOaS v Komárne konalo 7. apríla 2016. Do fotosúťaže bolo zaradených 22 prác vo formáte 30×40 cm v čiernobielom alebo farebnom prevedení.

 

Všetky zaradené práce naplnili cieľ súťaže, poukázali a vyzdvihli krásy nášho mesta, históriu a svojráznosť. Zobrazili najkrajšie miesta Komárna a okolia. Zachytili aj nevšedné udalosti, poznatky o meste, obyvateľoch, dejinách a zmiešanej kultúre nášho mesta.

Základným kritériom hodnotenia bola originálnosť, umelecká kvalita, výtvarné estetické spracovanie námetu, ale aj prístup k téme. Hodnotené práce boli anonymné, každá práca mala priradené číslo, pod ktorým bola zaevidovaná. Všetky diela posudzovala 5 členná hodnotiaca komisia, ktorú tvorili 3 zástupcovia Študentskej rady SOŠOaS, 1 pedagóg SOŠOaS a odborný garant – akademický maliar Mgr.art. József Szilva.

 

Prvé dve miesta obsadili žiaci Strednej priemyselnej školy v Komárne, ktorý sú súčasne aj členmi fotokrúžku pri Regionálnom osvetovom stredisku v Komárne.

Srdečne gratulujeme!
1.      miesto – č.10 György Urban – Dunaj v noci
/SPŠ Komárno/

2.      miesto – č.9 Ádám Polák – Posledné lúče
/SPŠ Komárno/

3.      miesto – č.16 Szakáll Fanni – A város látóképe a Városházatornyábol
/Selye János Gimnázium Komárno/

 

Vernisáž a ocenenie najlepších prác sa uskutočnila v rámci Mládežníckeho festivalu 28. apríla 2016 o 12.30 v priestoroch vestibulu ZUŠ v Komárne. Výstava prác bude prístupná verejnosti do 6. 5. 2016. Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

Fotogaléria z vernisáže (autor fotografií Mgr. Angelika Kopják)

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne prinášame reportáž z fotosúťaže pre študentov stredných škôl Komárno cez fotoobjektív slovenskom aj v maďarskom jazyku.

 

 

 

György Urban – Dunaj v noci

 

Ádám Polák – Posledné lúče

Značky:

Detaily podujatia

7. apríla 2016 0:00
7. apríla 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");