Úspech Kantantíny na Viva il canto 2019

Na Celoštátnej súťaži a prehliadke speváckych zborov Viva il canto, ktorá sa konala 4. – 5. októbra 2019 v Spišskej Novej Vsi získalo Vokálne zoskupenie Kantantína z Komárna Diplom – strieborné pásmo. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

 

Viva il Canto – krajská súťaž

Vokálne zoskupenie Kantantína na IV. ročníku Viva il canto 2019 – Krajskej postupovej súťaže a prehliadky dospelých speváckych zborov a vokálnych zoskupení, získalo najvyššie ocenenie – Diplom a zlaté pásmo – a posunulo ich do finále na Celoštátnu súťaž, ktorá sa bude konať 4. – 5. októbra 2019 v Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme k dosiahnutému výsledku a držíme palce na celoštátnej súťaži Viva il canto 2019.

 

Viva il canto – okresný výber

Na okresnom výbere dospelých speváckych zborov a vokálnych zoskupení, ktoré sa konalo v priestoroch ZUŠ v Komárne 23. júla 2019, bolo odbornou porotou vybrané vokálne zoskupenie Kantantína z Komárna. Preukázalo najvyššiu kvalitu a pripravenosť nás reprezentovať na IV. ročníku Krajskej postupovej súťaže a prehliadke dospelých speváckych zborov a vokálnych zoskupení Viva il canto. Toto prestížne podujatie sa bude konať 7. septembra 2019 v Topoľčanoch.

Držíme im palce!

 

Viva il canto – uzávierka okresného výberu 23.7.2019

Regionálne osvetové stredisko v Komárne uskutočnilo 23. júla 2019 v priestoroch ZUŠ v Komárne, na Letnej ulici č.12 o 15.00 hod., okresný výber dospelých speváckych zborov a vokálnych zoskupení.

Vybrané spevácke zbory sa 7. septembra 2019 zúčastnia IV. ročníka krajskej postupovej súťaže a prehliadky dospelých speváckych zborov a vokálnych zoskupení pôsobiacich v Nitrianskom kraji.

Termín uzávierky prihlášok na regionálny výber: 15. júl 2019

Značky:
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");