Táto udalosť je už neaktuálna

Umenie, hudba a pohyb spája svety

Spolupráca Regionálneho osvetového strediska v Komárne (ROS KN) a Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne (ZPMP KN) má už svoju históriu a prináša do života nášho mesta zaujímavé pohľady a prepájanie komunít.

Ľudia s mentálnym postihnutím patria k skupine občanov, ktorí vzhľadom na svoj hendikep potrebujú pomoc a stálu podporu pre rozvoj svojich zručností a schopností. Preto sa snažíme trénovať ich pracovné, tvorivé, kreatívne, komunikačné a sociálne zručnosti, čo vedie k ich sebarealizácii, osamostatňovaniu a nezávislému životu do maximálnej možnej miery. Kľúčovou je v tomto prípade aj pracovná rehabilitácia, ktorú im denne poskytujú zamestnanci v ZPMP v Komárne.

Naším cieľom je vniesť do každodenných stereotypov klientov niečo nové, nezvyčajné, čo ich možno vyvedie z komfortnej zóny. Na druhej strane im však dáva možnosť posúvať sa vpred, vyskúšať niečo zaujímavé a stretávať nových inšpiratívnych ľudí. Práve tieto aspekty sa snažíme zahrnúť do našich dvoch dlhodobých projektov, ktoré sme 11. novembra 2022 v Dome Matice slovenskej slávnostne ukončili kultúrnym programom a vernisážou diel vytvorených účastníkmi.

Projekt Kreatívne bez bariér VIII., kde sa vďaka finančnému prispeniu Mesta Komárno spájajú klienti združenia s verejnosťou a dobrovoľníčkami formou kreatívnych dielní, má už osemročnú históriu. Počas druhého polroka 2022 vznikali diela technikou makramé, maľované kamene, krajinárska fotografia s ručne vyrobeným rámom, či vianočné vence na dvere.

6. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Spoločné aktivity klientov združenia, odborných lektorov pre výtvarné umenie, hudbu a pohybové aktivity, „ROSka“ spojila do jedného celku. Kreatívny týždeň začal hrnčiarskou dielňou, ktorú viedol keramikár Pavol Sedliak. Klienti pod jeho vedením vyrobili rôzne keramické misky, vázičky, anjelikov a mnoho iných milých drobností. V utorok bol posledný z mnohých tréningov, na ktorých mládež poctivo trénovala Capoeiru pod odborným vedením trojnásobného majstra Európy Tomáša “Latinho“ Vu Thanha. Jeho dlhoročné skúsenosti sa odrazili aj pri tréningoch, všetci cvičili s úsmevom a radosťou. V stredu na poslednom nácviku sa klienti ZPMP opäť postavili za bubny, aby sa so známou bubnovou show Campana Batucada zohrali a nacvičili spoločnú skladbu, ktorú predviedli v rámci kultúrneho programu. Igor Holka, vedúci tejto známej kapely, obdarený trpezlivosťou, nekonečnou láskavosťou a dobrou náladou, bol skvelým lektorom. Vo štvrtok pricestoval z Bratislavy výborný writer Sofiane Zinai. Práve “SOFO“, ako znie jeho umelecká prezývka, viedol výtvarnú dielňu, ktorej výsledkom boli malé osobné grafity diela vytvorené klientami.

Výsledkom kreatívneho týždňa bola výstava diel vzniknutých počas tvorivých dielní a hudobno-pohybové predstavenie. Mládež zo združenia spoločne s Capoeira Komárno a bubeníckou show Campana Batucada rozprúdila obrovskú dávku energie smerom do hľadiska. V tejto atmosfére klienti združenia ukázali, že sú plnohodnotnými členmi našej spoločnosti s obrovským srdcom.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

14. novembra 2022 8:40
30. novembra 2022 8:40
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");