Táto udalosť je už neaktuálna

Prednes rozvíja a predstavivosť krídla dáva

Aj s nami doma

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vám na úseku umeleckého prednesu prináša podnetné myšlienky, citácie na zamyslenie a hľadanie vlastných odpovedí, ktoré vám pomôžu napredovať a porozumieť poézii a próze. Metodická príručka Umelecký prednes od A po Z I., ktorú spracovala naša garantka Mgr. Eliška Sadíleková, vám ponúkne nápady a návody na rozvoj predstavivosti, tvorivosti a sebarealizácie.

Prajeme príjemné čítanie a inšpiráciu.

Mgr. Dominika Vargová
metodik pre hovorené slovo a dramatickú tvorbu

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031
E-mail: dominika.ondicova@ros-komarno.sk
ondicova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

14. mája 2020 13:16
31. mája 2020 13:16
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");