Warning: The magic method WPML_Absolute_Url_Persisted::__wakeup() must have public visibility in /www/r/o/u147484/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/resolver/wpml-absolute-url-persisted.php on line 30
Týždeň rodiny – ROS Komárno
Platnosť podujatia uplynula

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne pripravilo pri príležitosti Svetového dňa rodiny (15. máj 2016) vzdelávacie podujatie pre základné školy mesta Komárno pod názvom Týždeň rodiny. Hlavnou témou edukačného podujatia, vedeného formou skupinovej práce i zážitkového učenia, bola rodina, pretože je našou najdôležitejšou hodnotou, je miestom odovzdávania základných životných skúseností, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V nej je naša budúcnosť.

Besedy a interaktívne aktivity s psychológmi a sociálnymi pracovníkmi boli určené pre žiakov 6. až 8. ročníka ZŠ a prebiehali súčasne.

 

Termín: 9. – 13. máj 2016, 8.00 – 10.00

Témy:  1. Myslime na práva, nezabúdajme na povinnosti, lektor: Mgr. Ľudmila Kliská, ROS KN

2. Právne povedomie, lektor: Mgr. Adriana Grupáčová, OR PZ KN

3. Moja súčasná a moja budúca rodina, lektor: Mgr. Helena Vicianová, CPPPaP KN

Podrobnosti

9. mája 2016 0:00
13. mája 2016 0:00