Táto udalosť je už neaktuálna

 

Ako sme tvorili a bariéry búrali

Ľudia s mentálnym postihnutím patria medzi najzraniteľnejšie a najstigmatizovanejšie skupiny. Pokiaľ chceme hovoriť o ich integrácii, či inklúzii, musíme si uvedomiť, že ide o skupinu, ktorá je segregovaná prakticky od narodenia. Náš vzdelávací systém nie je nastavený tak, aby v ňom bol priestor aj pre ľudí s mentálnym postihnutím a iba vo výnimočných prípadoch sa takýmto ľuďom podarí zamestnať sa na trhu práce.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne (ZPMP) ponúka svojim klientom plnohodnotné využitie svojho potenciálu formou denného klubu. Tu klienti trávia svoj čas kreatívnou pracovnou terapiou pod odborným vedením kvalifikovaných zamestnancov.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne s finančným prispením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pripravilo pre mladých a kreatívnych ľudí z tohto združenia projekt Týždeň kultúry – Na ceste s nami… Bol určený tvorivej verejnosti bez vekového obmedzenia a obyvateľom Zariadenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Ponúkli sme im zmysluplné, konštruktívne a tvorivé využitie času počas celého týždňa pod vedením odborných lektorov so zameraním na výtvarníctvo, fotografiu, tvorivé dielne a divadelníctvo. Išlo o vzájomnú výmenu poznatkov, skúseností a tvorivých techník medzi účastníkmi a takto sme sa snažili pomôcť včleneniu mentálne postihnutých mladých ľudí do spoločnosti.

Počas Týždňa kultúry od 7. do 11. novembra sme pondelok venovali výtvarníctvu. Spolu s lektorkami Viktóriou Ballun, Gabrielou Magyaricsovou a Evou Dénesovou vznikli pod šikovnými rukami mladých maliarov dva prekrásne obrazy s témou dňa a noci. Utorok sme venovali fotografii. Krásna jesenná príroda bola ako stvorená na jej zachytenie fotoaparátom. Streda a štvrtok patrili textilným tvorivým dielňam. Vznikli krásne farebné tričká, obliečky na vankúše, či prikrývky na posteľ. Falošná modrotlač, ktorú sme vyrábali, bola na nerozoznanie od tej pravej. Piatok, posledný deň, bol slávnostným ukončením projektu, počas ktorého na divadelných doskách Domu Matice slovenskej, herci – klienti ZPMP – uviedli premiéru divadelného predstavenia pod názvom Rozprávka – Na ceste s nami… Ako si Jano po princeznú šiel. Na režisérsku stoličku si v tomto projekte sadol Jozef Černek, ktorý síce má už 10-ročné skúsenosti s divadelníkmi, ale práca s mentálne postihnutými hercami bola aj pre neho novinkou. Rozprávka zožala obrovský úspech, herci boli viackrát odmenení potleskom a tešili sa veľkému obdivu. Pri tejto príležitosti vznikla vo vestibule Domu Matice slovenskej výstava celého tvorivého týždňa vytvorená z diel a fotografií účastníkov projektu.

Naším zámerom a cieľom bolo odbúranie bariér v dostupnosti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, bariér pri tvorbe ich vlastnej kultúry, odstránenie predsudkov voči nim a ochrana kultúrnych práv skupín ohrozených sociálnym vylúčením. Každý človek s mentálnym postihnutím je jedinečný s charakteristickými osobnými črtami. Sú to výnimočné bytosti plné potenciálu, emócií a citov. Nikto nie je dokonalý, a preto cieľom projektu bolo pomocou umeleckých tvorivých dielní s prvkami arteterapie a dramatoterapie spojiť verejnosť s obyvateľmi Zariadenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne.

 

Realizované:

Upútavka Mestskej televízie v Komárne v slovenskom a maďarskom jazyku.

Detaily podujatia

7. novembra 2016 0:00
11. novembra 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");