Platnosť podujatia uplynula

Tvorivá dielňa – Veľkonočné tvorenie

Regionálne osvetové stredisko pripravuje novú tvorivú dielňu s témou Veľká noc.

Všetkých tvorivých a kreatívnych záujemcov pozývame k nám do ROS-ky 24. marca 2020 o 14:00 hod.

Počet účastníkov je obmedzený preto sa prosím prihláste.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Podrobnosti

24. marca 2020 14:00
24. marca 2020 17:00