Táto udalosť je už neaktuálna

Školenie určené pre pracovníkov sociálnych služieb sme usporiadali v dňoch 19.11.2014 a 3.12.2014 v čase 15:00-16:30 v Spoločenskej miestnosti Zariadenia pre seniorov, Špitálska 16 v Komárne pod vedením lektorky PaedDr. Terézie Strédl, PhD. z Univerzity J. Selyeho v Komárne.

Cieľom školenia bolo naučiť pracovníkov zariadení pre seniorov techniky na precvičovanie pamäti a vitality seniorov, ako stimulovať rôzne oblasti mozgu, posilniť jednotlivé druhy pamäti a tým zvýšiť ich sebavedomie. Účastníci sa naučili ako pracovať s klientmi a ako zvýšiť ich schopnosť zvládať problémy každodenného života, čím získajú presvedčenie, že úbytok pamäťových schopností je možné obmedziť.

Značky:

Detaily podujatia

19. novembra 2014 0:00
3. decembra 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");