Táto udalosť je už neaktuálna

Tvorivá dielňa – Makramé list

Makramé list bude prvá tvorivá dielňa, ktorú Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje  v Zariadení pre seniorov Komárno.

Podujatie sa bude konať na Špitálskej ul. 2 v Komárne o 13:30 hod.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

13. septembra 2023 9:44
14. septembra 2023 9:44
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");