Platnosť podujatia uplynula

Krajská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen

Na krajskej súťaži Štúrov Zvolen, ktorá sa uskutočnila 3. mája 2018 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, získala 2. miesto v III. kategórii študentka z Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne Bibiána Grolmusová.

Srdečne blahoželáme!

     

 

 

Štúrov Zvolen – okresný výber

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizovalo okresný výber v rétorike Štúrov Zvolen 2018, ktorý sa uskutočnil 16. 04. 2018 o 13.00 hod. v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne.
Postupujúci na krajskú súťaž Štúrov Zvolen:

1. kategória – Nina Sýkorová, Petra Bujdošová, Martin Zachorec

2. kategória – Dorota Soósová, Imrich Rumi, Daniela Tkáčiková

3. kategória – Bibiána Grolmusová

Krajská súťaž v rétorike sa uskutoční 3. mája 2018 o 9.00 hod. v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.

 

Uzávierka prihlášok na okresný výber: 11.04.2018.
Prosíme dodržať podmienku maximálne dvoch súťažiacich v každej kategórii z jednej školy!

 

 

Workshop Štúrovo rečnenie

Regionálne osvetové stredisko v Komárne informuje o možnosti prihlásiť sa na krajský workshop Štúrovo rečnenie, ktorý sa bude konať v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, dňa 9. apríla 2018 o 9,00 hod.

Prihlášky prosím zasielajte do 29. 3. 2018 na adresu: dominika.ondicova@ros-komarno.sk alebo ondicova.osveta@gmail.com.

Značky:

Podrobnosti

3. mája 2018 0:00
3. mája 2018 0:00