Platnosť podujatia uplynula

Spev je o priateľstvách

Na kultúrnych podujatiach sa nadväzujú nové známosti a priateľstvá oveľa jednoduchšie ako v bežnom živote. Je to tým, že ľudia citlivo vnímajú uvoľnenú atmosféru a pozitívne emócie. Takto sa utvárajú aj dlhodobé priateľstvá medzi účinkujúcimi, z ktorých často vzniká spolupráca vo forme programov a vystúpení. Regionálne osvetové stredisko v Komárne každý rok v rámci cezhraničnej spolupráce podporuje a spoluorganizuje kultúrne podujatia, na ktorých sa zúčastňujú amatérski umelci z rôznych krajín. Takýmto podujatím bolo aj IV. Medzinárodné priateľské stretnutie speváckych zborov spojené so slávnostným koncertom Miešaného speváckeho zboru GAUDIUM pri príležitosti 20. výročia jeho založenia. Uskutočnilo sa koncom októbra v koncertnej sále Dôstojníckeho pavilónu v Komárne. Spoza hraníc sme mohli privítať Ženský spevácky zbor Slavice z mesta Zábřeh v Českej republike. Slávnostný koncert bol aj oslavou 140. výročia narodenia Zoltána Kodálya a 60. výročia založenia detského speváckeho zboru pri ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne. Počas tohto výnimočného večera si z rúk riaditeľky ROS v Komárne Viery Vlčkovej prevzal dirigent zboru Lajos Stirber Poctu Národného osvetového centra udelenú Miešanému speváckemu zboru GAUDIUM k ich jubileu a za dlhoročné pôsobenie na kultúrnej scéne a Ďakovný list za dlhoročnú aktívnu spoluprácu s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne.

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Podrobnosti

20. decembra 2022 13:48
31. decembra 2022 23:30