Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Komárne ponúkajú pre školy okresu Komárno Sociálny tréning na tému Obchodovanie s ľuďmi. Určený je pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, stredné školy a gymnáziá.

Vzdelávanie je venované téme prevencie zneužívania ľudskej práce, pracovnému vykorisťovaniu, rizikám hľadania práce a základným preventívnym postupom ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi. Aktivity sú zamerané na prehlbovanie vedomostí v téme obchodovania s ľuďmi, nelegálneho zamestnávania, nástrah pri hľadaní si práce a pracovných pohovoroch. Tréning je v trvaní štyroch vyučovacích hodín. Škola sa môže rozhodnúť, či žiaci absolvujú jedno stretnutie v trvaní štyroch hodín, alebo dve stretnutia každé v trvaní dvoch vyučovacích hodín. Spojený je s premietaním filmu IOM 0800 800 818, prezentáciou mobilnej aplikácie Safe Travel & Work Abroad, s interaktívnymi aktivitami a odporúčaniami ako sa pripraviť na pracovný pohovor a cestovanie za prácou do zahraničia.

Lektorkami sú Mgr. Daniela Bratská a Mgr. Adriana Grupáčová, držiteľky certifikátu trénera v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi vydaného IOM Slovensko – Medzinárodnou organizáciou pre migráciu.

Detaily podujatia

1. januára 2019 0:00
31. decembra 2019 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");