Táto udalosť je už neaktuálna

Slávnostný koncert v rámci Turíc

Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí zvyšuje úroveň integrácie prihraničného územia medzi krajinami. Jedným z podujatí v tomto duchu bolo aj Stretnutie a slávnostný koncert spriatelených speváckych zborov Maďarska a Slovenska v rámci osláv Turíc.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne sa 25. mája 2019 spolupodieľalo na tejto akcii v rámci spolupráce s kultúrnymi organizáciami v zahraničí. Hlavný organizátor – Zbor spievajúcich rodičov z Pápy v Maďarsku si do Evanjelickeho kostola v centre mesta pozval Miešaný spevácky zbor Gaudium z Komárna, Zbor spievajúcich rodičov mesta Pápa – Pápai éneklő szülők Kara, Miešaný spevácky zbor mesta Mór – Móri vegyeskar a Zbor Erkel z Budakeszi – Budakeszi Erkel kórus. Domáce a hosťujúce zbory predviedli chrámové piesne aj aranžované skladby pre zbory od maďarských autorov.

Cieľom  koncertu bolo duchovne pozdvihnúť význam Turičných slávností a zachovanie tejto krásnej tradície. Tiež prehĺbenie družobných vzťahov, upevňovanie kontaktov, hľadanie inšpirácie a prezentácia domáceho umenia aj za hranicami.

Detaily podujatia

25. mája 2019 0:00
25. mája 2019 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");