Táto udalosť je už neaktuálna

V spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne sa v Evanjelickom kostole 6. júna 2017 konal slávnostný koncert detských speváckych zborov ZŠ, ZUŠ a MŠ organizovaný Cirkevným zborom ECAV. Naše najcennejšie poklady rozjasnili tváre v obecenstve a dali všetkým zabudnúť na každodenné starosti. Ich čarovné hlásky sa pod taktovkou vedúcich súborov zmenili na krásny zborový spev. Program obohatili svojimi skvelými výkonmi aj mladé inštrumentalistky, žiačky ZUŠ v Komárne. Hosťom bol spevácky zbor AGAPÉ – ev. cirk. zbor z Nesvád, ktorý nás rozveselil moderným podaním svojho repertoáru. Na záver pieseň „Spája nás nádej a láska“, ktorú zaspievali všetky deti spolu ako jeden veľký zbor, podnietila aj obecenstvo k spontánnemu spevu. Blahoželáme ku skvelým výkonom a tešíme sa na ďalší 25. ročník. SPÁJA NÁS NÁDEJ A LÁSKA.

Detaily podujatia

6. júna 2017 0:00
6. júna 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");