Táto udalosť je už neaktuálna

O čom bol projekt  „Škola vítvarnjeho umeňja“ ?

Nový projekt „Škola vítvarnjeho umeňja“ realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Regionálne osvetové stredisko v Komárne. Bol  zameraný na podporu začínajúcich i aktívnych amatérskych výtvarníkov okresu Komárno a prebiehal od marca do októbra 2014.

Ak sa vám náš názov projektu nezdá, vedzte, že v ňom nemáme gramatické chyby, ale že je písaný v štúrovčine, pretože Regionálne osvetové stredisko tento projekt venovalo práve 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra a pocte jeho životu a dielu.

Výtvarníci sa stretávali v priestoroch Základnej umeleckej školy v Komárne, kde absolvovali  praktické tvorivé dielne na podporu amatérskej umeleckej tvorby pod odborným dohľadom akademického maliara Jozefa Szilvu. PhDr. Eva Dénesová, historička umenia, mala pre účastníkov pripravené odborné prednášky o výtvarnom umení.

Slávnostnou bodkou ukončenia projektu bola výstava diel absolventov.

Vernisáž, za účasti oboch garantov projektu „Škola vítvarnjeho umeňja“ sa konala vo vestibule Domu Matice slovenskej v Komárne 15. októbra 2014 o 17.00. Výtvarníci si slávnostne prevzali osvedčenia o absolvovaní projektu z rúk riaditeľky Regionálneho osvetového strediska Mgr. Viery Vlčkovej a oboch garantov. Pri tejto príležitosti bol vydaný aj katalóg „Školy vítvarnjeho umeňja“, ktorý obsahuje vybrané básne a k nim vytvorené originálne ilustrácie  absolventov.

 

Pre zobrazenie fotogalérií kliknite na konkrétnu tvorivú dielňu

08.03.2014 – Materiály, vyjadrovacie a výrazové prostriedky – Tvorivá dielňa

22.03.2014 – Návrh ilustrácie k vybranému dielu Ľudovíta Štúra  – Tvorivá dielňa

26.04.2014 – Figurálna kresba, proporcie, kompozičné cvičenia – Tvorivá dielňa

24.05.2014 – Modelovanie, abstrahovanie a štylizácia – Tvorivá dielňa

21.06.2014 – Rozbor umeleckých diel – Tvorivá dielňa

20.09.2014 – Netradičné výtvarné techniky – Tvorivá dielňa

15.10.2014 – VERNISÁŽ

18.10.2014 – Prednáška v Monoštorskej pevnosti – Maďarsko

Značky:

Detaily podujatia

8. marca 2014 0:00
18. októbra 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");