Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Monoštorskou pevnosťou v Komárome a Galériou Dénes v rámci cezhraničnej spolupráce pripravili 18.10.2014 pre priaznivcov výtvarného umenia a absolventov projektu „Škola vítvarnjeho umeňja“ v komplexe Monoštorskej pevnosti prehliadku celého historického komplexu pamiatky.

 

Zaujímavý odborný výklad v spektre expozícií, novo opravených kazematách, výstavách rybárstva a ryžovania zlata na Dunaji, v expozíciách pekárskeho cechu v Maďarsku a expozíciách vojenstva v 19. storočí ponúkla účastníkom, historička umenia, PhDr. Eva Dénesová.  Podujatie prispelo k prehĺbeniu poznatkov z histórie, rozvíjaniu a obohateniu vzájomných kontaktov v oblasti kultúry a spoločenského života.

Komentovaná prehliadka výstavy Igora Grimmicha 1979 (CZ), absolventa ateliéru maľby u profesora Rittsteina na pražskej AVU,  v novootvorenej Dunajskej bašte uzavrela toto príjemné podujatie.

Detaily podujatia

18. októbra 2014 0:00
18. októbra 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");