Táto udalosť je už neaktuálna

Škola poézie I. – V. 

27. 9. 2016 – 29. 11. 2016

Baví Ťa recitovanie?

Chceš byť najlepší?

Chceš vyhrávať súťaže?!

Regionálne osvetové stredisko v Komárne ponúklo na jeseň roku 2016 cyklickú lektorskú pomoc recitátorom, ktorí sa pripravujú na postupové recitačné súťaže.

 

Harmonogram stretnutí v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne:

27. 9. 2016 – výber recitačného textu – recitátori si môžu priniesť nimi vybrané texty

10. 10. 2016 – dramaturgická príprava prednesu

25. 10. 2016 – tvorivosť spôsobu podania textu

14. 11. 2016 – recitačná tvorivá dielňa

29. 11. 2016 – príprava pred vystúpením

Čas: 14,30 hod.

Školy poézie sa mohli zúčastniť:

– žiaci ZŠ a gymnázií

– študenti SŠ a VŠ

– študenti VŠ a dospelí od 20 rokov veku

– zahraniční účastníci do 19 rokov

– zahraniční účastníci  od 20 rokov veku

Uzávierka odovzdania prihlášok 6. 10. 2016.

Značky:

Detaily podujatia

27. septembra 2016 0:00
29. novembra 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");