Platnosť podujatia uplynula

Šaliansky Maťko

Základná škola Pohraničná v Komárne v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne, zorganizovali 29. januára 2020 v priestoroch ZŠ Pohraničná v Komárne okresné kolo 27. ročníka postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského.

Recitátorom srdečne blahoželáme!

 

Kategória Umiestnenie Ocenení Škola
1. kategória 1. miesto Patrik Hegedűš ZŠ J. A. Komenského, Komárno
2. miesto Hanka Kraslanová ZŠ Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo
3. miesto Eva Zacharová ZŠ Komenského, Nesvady
Pochvalné uznanie Edita Vargová ZŠ Imeľ
2. kategória 1. miesto Viktória Gyűrösiová ZŠ Imeľ
2. miesto Tatiana Kurjatková ZŠ Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo
3. miesto Barica Plavcová ZŠ Rozmarínová, Komárno
Pochvalné uznanie Zuzana Klučková ZŠ J. A. Komenského, Komárno
3. kategória 1. miesto Lucia Obuchová ZŠ J. A. Komenského, Komárno
2. miesto Bianka Molnár ZŠ s MŠ Á. F. s VJM, Hurbanovo
3. miesto Martina Csontosová ZŠ Cesta na vŕšku, Marcelová
Pochvalné uznanie Emma Orvošová Gymnázium H. Selyeho, Komárno

 

 

Info: Mgr. Terézia Himpánová

Značky:

Podrobnosti

29. januára 2020 8:00
29. januára 2020 15:00