Platnosť podujatia uplynula

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova ostroha 2015 sa uskutočnila v dňoch 29. – 31. mája 2015 v obci Dlhé Klčovo. Región Komárno na celoštátnej súťaži úspešne reprezentoval tanečný pár Lucia Mokošová a Ákos Kajtár z Detského folklórneho súboru Rebelíček. Lucia a Ákos získali bronzové pásmo.

Srdečne gratulujeme!

Značky:

Podrobnosti

29. mája 2015 0:00
31. mája 2015 0:00