Táto udalosť je už neaktuálna

PODUJATIE ZRUŠENÉ!

Rozšírená realita vo fotografii

Regionálne osvetové stredisko opäť pozýva neprofesionálnych fotografov na zaujímavý workshop.

Lektor: Mgr. art. Stanislav Králik, doktorand Akadémie umení v Banskej Bystrici, Katedra filmovej dokumentárnej tvorby

Čas konania: 14.05.2022 9:00, 15.05.2022 9:00 

Miesto konania: Zichy Pont, Župná ul., Komárno

Účastnícky poplatok pre prihlásených fotografov je 10,- €

V dnešnej digitálnej dobe umožníme fotografom prezentovať ich diela zaujímavým a moderným spôsobom. Prístupnosť rôznych aplikácií s rozšírenou realitou fotografom umožní povýšiť ich tvorbu o ďalší rozmer a pridanú hodnotu. Digitálne zručnosti chceme posunúť o stupienok vyššie a tým zatraktívniť ich tvorbu, čo ocení aj verejnosť, pretože vytvorené fotografie „ožijú“.

Na našom workshope sa budeme venovať rozšíreniu fyzického objektu (fotografie) o ďalší rozmer (fotografia, video, 3D objekt, zvuk). Vďaka tomu autor poskytne divákovi viacvrstvový pohľad na centrum záujmu umeleckého diela, prípadne aj zmenou fyzického uhla pohľadu poukáže na polyvalentnosť (mnohostrannosť, širokospektrálnosť) fotografie.

Rozšírená realita z anglického Augmented reality (AR) je kombináciou reálneho sveta s virtuálnym prostredím. Virtuálna realita využíva úplné nahradenie reálneho sveta virtuálnym, a tým vytrháva užívateľa z reálneho prostredia. Hlavný rozdiel je v tom, že AR nevyužíva úplné nahradenie reálneho sveta virtuálnym, ale doplňuje alebo pozmeňuje vnímanie reálneho sveta. Technológia AR umožňuje osobe pohybujúcej sa v reálnom prostredí vnímať objekty zhotovené v digitálnom svete.

Prihlášky posielajte na: osveta.vff@gmail.com

 

 

 

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

14. mája 2022 12:00
14. mája 2022 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");