Táto udalosť je už neaktuálna

RozprávkovoBábkový tábor – MeseBábos tábor

Človeka formujúca, osobnosť obohacujúca, hodnotu sprostredkujúca a tvoriaca energia bábkohry je silná. Napomáha deťom vidieť cestu v zložitom systéme medziľudských vzťahov, podporuje ich duševný a fyzický vývoj, dáva im pocit úspechu, mobilizuje ich tvorivého ducha, vytvára tradíciu a predovšetkým zachováva náš nádherný materinský jazyk. Jej blahodarné účinky by sme mohli ešte ďalej vymenovávať, avšak chceli by sme vyzdvihnúť už len jeden. Prostredníctvom sily bábkového divadla môžeme deti preniesť do iného sveta, do sveta zázrakov, kde hranice určuje iba fantázia, ktorý ich z dnešného nepokojného sveta aspoň počas trvania rozprávky vymaní.

Bránu prvým kreatívnym denným aktivitám pod názvom RozprávkovoBábkový tábor – MeseBábos tábor, v znamení tejto myšlienky otvorí Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou MARIANUM v Komárne, ktoré sa uskutočnia 9. – 13. augusta 2021 v priestoroch školy.

Srdečne očakávame všetky deti, maďarsky hovoriace školáčky a školákov vo veku od 6 až 11 rokov, ktoré láka bábkové divadlo, svet rozprávok a majú obrovskú chuť  tvoriť.  Svoje zručnosti a estetické schopnosti si za pomoci renomovanej bábkoherečky a umelkyne, dramapedagogičky a nositeľky tradičnej kultúry Gyöngyi Écsi upevnia hravou formou, motivačnými metódami, rôznymi dramatickými cvičeniami, muzikoterapeutickými aktivitami a remeselníckymi dielničkami. Nad rámec toho všetkého sa s veľkým dôrazom zameriame na tvorbu bábok a samozrejme samotnému bábkarstvu. Slávnostným ukončením piatich dní plnej kreativity bude spoločné predstavenie detských účastníkov podujatia v podobe rozprávky pod názvom Do neba siahajúci strom, kde mládež preukáže svoje nadobudnuté vedomosti z podujatia s bábkami, ktoré si vlastnoručne vyrobili.

Z dôvodu epidemiologickej situácie je počet účastníkov tábora obmedzený. Celkovo môžeme prijať 15 detí podľa poradia zaslaných prihlášok.

 

RozprávkovoBábkový tábor – MeseBábos tábor realizujeme s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Mgr. Terézia Himpánová
koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

Detaily podujatia

12. júla 2021 0:00
31. augusta 2021 7:37
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");