Táto udalosť je už neaktuálna

RozprávkovoBábkový tábor – MeseBábos tábor so zachovaním tradícií

Prvé rozprávkové, bábkové denné aktivity pod názvom RozprávkovoBábkový tábor – MeseBábos tábor spustilo Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou MARIANUM v Komárne. Letný tábor bol určený pre všetky maďarsky hovoriace deti vo veku od 6 do 11 rokov, ktoré láka bábkové divadlo, svet rozprávok a radi kreujú. Projekt podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu kultúry národnostných menšín sa uskutočnil 9. – 13. augusta 2021 v areáli školy.

Tak  ako víchor uchytil v rozprávke princeznú a uniesol ju na strom siahajúci až do neba, tam do hradu draka, tak sa aj lektorka, Gyöngyi Écsi, renomovaná bábková umelkyňa, dramapedagogička, nositeľka mnohých cien, vyznamenaní a tlmočníčka osvety venovala prihláseným deťom. Motivačnými metódami prostredníctvom rôznych dramapedagogických cvičení a muzikoterapeutických aktivít pomáhala u nich zvýšiť pocit tvorivého úspechu. V tomto procese rozvíjala ich radosť z objavovania, chuť do učenia, vyjadrovacie schopnosti a potrebu sebavyjadrenia. Učila ich vnímať čas, priestor, rytmus a v neposlednom rade svojim vystupovaním a silou osobnosti aktivovala schopnosť spolupráce na základe sebapoznania, sebakritiky a tolerancie.

Hravou formou odkryla tajomstvá výroby bábok. Vylúdením tónov na tradičných, deťom doteraz neznámych, ľudových nástrojoch im odhalila čarovný svet hudby. Rôznymi remeselnými dielničkami posilnila ich estetické cítenie a obohatila tak detskú predstavivosť. Jej interaktívne bábkové predstavenie pod názvom Rozprávka o stvorení, kde sa zbieha originálny prednes, bábkohra a ľudové piesne mladí bábkari vnímali ako skutočný dar od srdca. Poučný humorom presiaknutý biblický príbeh Adama a Evy pred nimi pútavo ožil, preto sa s nadšením zapájali do každého momentu diania, a tak spolu splietali nitky rozprávky.

Vďaka nespočetnému množstvu aktivít počas piatich dní ratolesti spoznali základy hrnčiarstva, za pomoci odborníkov si mohli vyrobiť predmety podľa vlastnej predstavivosti. Potulkami medzi múrmi Komárňanskej histórie, pod názvom Rozprávky mesta, objavili Ústrednú pevnosť, ktorá je súčasťou najväčšieho fortifikačného systému v strednej Európe. Výstava bábok Podunajského múzea v Komárne im otvorila bránu do sveta rozprávok prostredníctvom unikátnych bábkových postáv z profesionálnych bábkových divadiel. V neposlednom rade im cestovanie vláčikom prinieslo rôzne zaujímavosti.

Radostné detské tváričky v posledný deň tábora, neúnavne pomocou vlastnoručne vyrobených bábok a hudobného pozadia, spoločne predviedli publiku rozprávku Strom siahajúci do neba. Práve tu deti prejavili všetky získané vedomosti a zručnosti, ktoré sa počas týždňa naučili. Na záver ako poďakovanie za aktívnu a úspešnú účasť Regionálne osvetové stredisko v Komárne udelilo každému bábkarovi – táborníkovi diplom a vecnú cenu.

Cieľom letného päťdňového tábora bolo rozvíjať tradíciu bábkového žánra. Podporili sme u detí umelecké schopnosti a zručnosti smerujúce k zachovaniu a rozvíjaniu kultúry a jazyka maďarskej menšiny. Gyöngyi Écsi svojimi odbornými znalosťami a vedomosťami plnohodnotne počas celého tábora kreovala detský talent. Používanie materinskej reči a každodenné nadšenie účastníkov boli práve tie aspekty, ktoré potvrdili neoceniteľný prínos a potrebný charakter letného denného tábora zameraného na bábkarstvo.

Vďaka pozitívneho ohlasu, s cieľom vytvoriť tradíciu pokračovania, už teraz pripravujeme program a obsahové zameranie nasledujúceho ročníka.

„Koniec rozprávky, zutekajme s ňou, nech  nás udrie koniec biča, až do stredu Komárna, na vrchol rozprávkového tábora, do rozprávky pani Gyöngyi…“ (úryvok zo záverečného predstavenia)

…a kto neverí, nech preverí…NA BUDÚCI ROK… na 2. ročníku

Mgr. Terézia Himpánová
koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

Detaily podujatia

30. septembra 2021 0:00
30. septembra 2021 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");