Platnosť podujatia uplynula

V priestoroch Mediálneho centra Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa 20. októbra 2016 uskutočnila krajská súťaž Mladý moderátor.

S radosťou Vám oznamujeme úspech študentky Maríny Opálkovej z Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne, ktorá získala 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola Mladý moderátor, ktoré sa uskutoční  24. – 25. novembra 2016 v Banskej Bystrici.

 

Srdečne blahoželáme!

Podrobnosti

24. novembra 2016 0:00
25. novembra 2016 0:00